'Eigen drugsbeleid blijft'; Regering wil aanpassing EU-voorstel

DEN HAAG, 20 NOV. Pas als de ontwerptekst van de 'action commune' voor harmonisatie van het Europese drugsbeleid is aangepast, kan Nederland akkoord gaan. Nederland wil het drugsbeleid niet aanpassen aan regels in andere landen.

Dit voorbehoud moet ambassadeur Bot vandaag maken in een vergadering van de permanente vertegenwoordigers van de landen van de Europese Unie in Brussel. Minister Van Mierlo (Buitenlandse Zaken) maakte dit vanochtend bekend bij de presentatie van een nota over het Nederlandse voorzitterschap van de EU volgend jaar.

Nederland was oorspronkelijk van mening dat de ontwerptekst voor een 'action commune' van de EU zo geïnterpreteerd kon worden dat het Nederlandse drugsbeleid geen aanpassingen behoefde. Nederlandse ambtenaren lieten de teksten passeren. Nu blijkt dat andere interpretaties van de tekst mogelijk zijn, stelt Nederland alsnog veranderingen voor.

Volgende week donderdag en vrijdag moeten de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken van de EU beslissen over de voorstellen om harmonisatie te bewerkstelligen van drugswetgeving en drugspraktijken in de landen van de Europese Unie. Daarna gaat het voorstel naar de Europese top in Dublin.

De Tweede Kamer zal volgende week geïnformeerd worden over het EU-beleid en daarover nog een debat houden met de verantwoordelijke ministers.

Gisteren is er op het ministerie van Algemene Zaken overleg geweest over de voorstellen die in Brussel op tafel liggen tussen premier Kok, en de ministers Sorgdrager (Justitie), Borst (Volksgezondheid), staatssecretaris Kohnstamm (Binnenlandse Zaken) en een vertegenwoordiger van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarbij is opnieuw besloten vast te houden aan het nationale drugsbeleid. Nederland wil dat de EU prioriteit geeft aan de bestrijding van internationale handel in drugs.

Uit een onderzoek dat in de EU is gehouden, na een voorstel daartoe op de Europese top van Madrid in 1995, blijkt dat de nationale wetgevingen over drugs niet al te veel verschillen. Maar volgens Frankrijk, initiatiefnemer van de huidige 'action commune' van de landen van de Europese Unie, gaat het om de praktijk. Die zou verder moeten worden geharmoniseerd. Als dat een eis wordt van het nieuwe EU-beleid, komt Nederland op de top in Dublin op 13 december voor het dilemma te staan al dan niet een veto uit te spreken over de voorstellen. Minister Van Mierlo liet vanochtend nog in het midden of Nederland zijn vetorecht zal gebruiken. Hij verwacht dat de ontwerptekst alsnog kan worden aangepast en dat Nederland het eigen beleid overeind kan houden.