Eeuwwisseling in computers kost rijk half miljard

DEN HAAG, 20 NOV. De voorbereiding van de computers van de overheid op het jaar 2000 gaat naar schatting drie- tot vijfhonderd miljoen gulden kosten.

Staatssecretaris Kohnstamm (Binnenlandse Zaken) heeft dat gisteren gezegd in antwoord op vragen van het Tweede-Kamerlid Verkerk (AOV). Veel oude computerprogramma's blijken niet in staat om jaartallen na 1999 te verwerken. Kohnstamm ontkende dat er onvoldoende tijd resteert om de programma's op de nieuwe eeuw voor te bereiden. De suggestie van Verkerk dat de aanpassingen 20 miljard gulden gaan kosten, noemde Kohnstamm “volstrekt ondenkbaar”.