'Ecotax beter teruggeven'

DEN HAAG, 20 NOV. De regeringsfracties PvdA, VVD en D66 willen dat de zogeheten teruggaafregeling van de energiebelasting anders wordt ingevuld dan het kabinet van plan was.

Dat bleek gisteren tijdens een debat in de Tweede Kamer met staatssecretaris Vermeend (Financiën).

Vermeend, die eerder in een brief aan de Tweede Kamer een dergelijke teruggaafregeling ontraadde, deed de Kamer de toezegging dat er een nieuw onderzoek komt.

Bedrijven die met de overheid afspraken hebben gemaakt over energiebesparing worden geconfronteerd met een stijging van de energieprijzen als gevolg van de eco-tax. Met de Wet belastingen op milieugrondslag vervalt namelijk het onderscheid bij elektriciteit tussen groot- en kleinverbruikers. Deze bedrijven zouden tussen wal en schip raken wanneer ze een convenant over energiebelasting hebben afgesloten.

Volgens de fiscus is het namelijk moeilijk te controleren of aan de afspraken van het convenant worden nagekomen. De Kamer is het met deze opvatting niet eens en wil dat er een aanvullend onderzoek komt.

Verder moet Vermeend ervoor zorgen dat kleinverbruikers automatisch hun te veel betaalde ecotax teruggestort krijgen. Dit vroeg het Tweede-Kamerlid Poppe (SP).