DNB verlengt periode zonder kasreserve

AMSTERDAM, 20 NOV. De Nederlandsche Bank heeft de periode zonder kasreserve verlengd tot 9 december aanstaande. Deze verlenging meegerekend, hoeft het bankwezen gedurende 5 week achtereen geen kasreserve aan te houden.

De belangrijkste reden hiervoor is dat het hoge schatkistsaldo, thans circa 11 miljard gulden, de geldmarkt in die tijd reeds in voldoende mate verkrapt. DNB hoeft nu geen additionele verkrapping door te voeren in de vorm van een kasreserve om de geldmarkt in haar greep te houden.

Het relatief grote schatkistsaldo hangt vooral samen met de forse DTC-programma's van de laatste weken. DTC's (Dutch Treasury Certificates) zijn door de Staat uitgegeven verhandelbare kortlopende schuldtitels. In november is voor bijna 9 miljard gulden aan nieuwe DTC's geplaatst. Eind november vervalt overigens weer voor 4 miljard gulden aan DTC's.

De achterliggende vraag is waarom de Agent de laatste tijd zoveel DTC's uitgeeft. Niet uitgesloten is dat hij probeert een liquide (omvangrijke) DTC-markt op te bouwen, zodat hij in de toekomst makkelijker kan manoeuvreren. Immers, volgens de jongste Miljoenennota van de minister van Financiën zal het schatkistsaldo volgend jaar fors moeten worden teruggedrongen.

Dit vereist een scherper cash-management door de Agent. Deze taak is eenvoudiger naarmate er een meer liquide DTC-markt bestaat, waarin de Agent naar believen kastekorten kan aanvullen en -overschotten kan plaatsen (DTC's terugkopen).

Een hoger uitstaand bedrag aan DTC's betekent echter dat er navenant minder staatsleningen hoeven te worden uitgegeven om de liquiditeitsbehoefte van het Rijk te dekken. Wellicht dat daarom binnenkort een vervallende staatslening niet of niet geheel wordt vervangen.

Een additionele reden voor het 'kasreserveloze tijdperk' is de vermindering van overtollige deviezenreserves door DNB. Deze geldmarktverkrapping is aanvankelijk opgevangen door de kasreserve te verlagen.

Om die reden dringt DNB inmiddels echter ook het uitstaande bedrag aan NBC's (Nederlandsche Bank Certificaten) terug. NBC's worden ingezet om het structurele deel van het geldmarktoverschot af te romen. DNB heeft nu voor de tweede achtereenvolgende maand een lager NBC-programma aangekondigd (namelijk maximaal 1,5 miljard gulden) dan dat er aan uitstaande NBC's vervalt (2,0 miljard gulden).

Bron: Economisch Bureau ING