Den Haag wil drinken op straat plaatselijk verbieden

DEN HAAG, 20 NOV. Het college van burgemeester en wethouders in Den Haag wil een verbod instellen op het nuttigen van alcohol in het openbaar. Het verbod geldt het centrum van de stad en het St. Aldegondeplein in Scheveningen met een aantal aangrenzende straten. In deze gebieden is het voortaan verboden om op straat alcohol te drinken dan wel deze in aangebroken verpakking bij zich te hebben. Wie zich na een waarschuwing aan het verbod onttrekt, wordt aangehouden en opgebracht.

Aanleiding voor de maatregel zijn klachten van omwonenden en observaties van wijkagenten. Zij rapporteren toenemende ernstige overlast die wordt veroorzaakt door enkele personen en groepen die zichtbaar alcohol drinken op straat. De drinkers maken zich voornamelijk schuldig aan geschreeuw, intimiderend gedrag en het bedreigen van voorbijgangers. “Zeer deviant gedrag”, zegt een woordvoerder van de gemeente. “Er is sprake van dermate ernstige overlast dat we actie moesten ondernemen.”

Om hoeveel overlast veroorzakende personen het precies gaat, kon de woordvoerder vanmorgen niet zeggen. Wel staat vast dat het gaat om personen die bij de politie bekend zijn. De maatregel is niet speciaal bedoeld voor stille alcoholisten en drinkende daklozen. Ook heeft het college volgens de woordvoerder geen incidenteel drinkende feestvierders op het oog.

De maatregel gaat in op komende oudejaarsdag. Dat voor deze datum is gekozen, houdt volgens de woordvoerder geen verband met de doorgaans onrustig verlopende jaarwisseling in Den Haag, maar heeft een administratieve oorzaak. Het besluit vindt zijn wettelijke basis in de uitbreiding van artikel 76a van de Algemene Politieverordening. Het Haagse college maakt de laatste tijd schoon schip in de residentie. Eind oktober maakten burgemeester en wethouders bekend het gemeentelijke beleid ten aanzien van coffeeshops te zullen aanscherpen. Den Haag is niet uniek in het alcohol-straatverbod. In de Zeeuwse strandplaats Renesse bijvoorbeeld is zo'n verbod tijdens het drukbezochte zomerseizoen ook van kracht.