Bosnische Kroaat zegt tot moorden Srebrenica te zijn gedwongen

DEN HAAG, 20 NOV. De Bosnische Kroaat Drazen Erdemovic, die bekend heeft zeker zeventig Bosnische moslims te hebben vermoord na de val van Srebrenica, zegt weinig te hebben geweten van de politiek van 'etnische zuivering' van de leiding van de Servische Republiek in Bosnië, gedurende zijn diensttijd in het Bosnisch-Servische leger.

Erdemovic zei dit vanmorgen voor het VN-tribunaal voor oorlogsmisdaden in voormalig Joegoslavië, waar een hoorzitting wordt gehouden om de straf te bepalen voor de misdaden waartoe hij heeft bekend. Op de hoorzitting worden eventuele verzachtende omstandigheden bestudeerd.

Erdemovic werd vanmorgen door de rechters voor een tweede keer ondervraagd over zijn rol bij de massamoorden waarbij hij betrokken was. Die moorden hadden plaats bij Pilica, zeventig kilometer ten noorden van Srebrenica. De rechters vroegen zich af in hoeverre Erdemovic op de hoogte was geweest van de bedoelingen van de Bosnische Serviërs, in wier krijgsdienst hij uiteindelijk was beland na eerder in het Bosnische regeringsleger en later in dat van de Bosnische Kroaten te hebben gediend. De rechters wilden weten waarom hij in de verschillende legers had gediend. Erdemovic vertelde geëmotioneerd dat hij door het Bosnische leger was opgeroepen, dat hij door de Kroaten was gevraagd en dat hij door de Bosnische Serviërs was gedwongen, toen hij zonder papieren in de Servische Republiek een man zocht die hem naar Zwitserland kon helpen vluchten. “Alleen mensen met geld konden uit het Bosnisch-Servische leger blijven. Ik wilde helemaal geen oorlog, ik wilde ook helemaal niet in het leger. Is er iemand die me begrijpt?” De rechters maakten Erdemovic hierop duidelijk dat hij de vragen van het tribunaal moest beantwoorden.

De rechters proberen te achterhalen wat de motieven en gedachten waren van Erdemovic gedurende de oorlog en de moorden die hij heeft gepleegd na de val van Srebrenica. De rechters leken er vooralsnog niet van overtuigd dat hij in het Bosnisch-Servische leger de geringe rol heeft gespeeld die hij zichzelf toemeet. De rechters vragen zich af waarom hij zich heeft laten meeslepen door de Bosnische Serviërs. Volgens Erdemovic had hij geen kans en geen keus, zeker niet toen hij het bevel kreeg om de moslims uit Srebrenica te vermoorden. “De commandant van mijn eenheid zei: als je niet schiet, kan je in de rij bij de moslims gaan staan en je wapen afgeven, zodat ze je daarmee kunnen doodschieten.”

De verdediger van Erdemovic, de Servische advocaat Babic uit Novi Sad, hoorde vandaag twee anonieme getuigen die verklaarden dat Erdemovic niet wilde vechten en bekend staat als een 'goedaardige jongen'. De eerste zei bovendien dan Erdemovic hem had gered uit handen van de Serviërs, de tweede zei dat Erdemovic door de Serviërs nog altijd wordt afgeschilderd als verrader.