Bij bezoek Christopher; China laakt VS weer om steun Taiwan

PEKING, 20 NOV. De Chinese minister voor Buitenlandse Zaken, Qian Qichen, heeft vanmorgen, tijdens een ontmoeting met zijn Amerikaanse ambtgenoot, Warren Christopher, gewaarschuwd voor het ontsporen van de broze betrekkingen tussen beide landen wanneer de Verenigde Staten militaire steun aan Taiwan voortzetten.

Qian deed zijn waarschuwing tijdens een ontmoeting met Christopher in Peking.

Christopher, die als minister van Buitenlandse Zaken China voor de tweede keer aandoet, is in Peking in een poging de moeizame betrekkingen tussen beide landen te verbeteren. Tevens bereidt hij de ontmoeting voor tussen president Clinton en president Jiang Zemin, begin volgende week in Manila. Daar zullen beide leiders, die streven naar een lang uitgestelde top in beider hoofdsteden, elkaar treffen tijdens de jaarlijkse ontmoeting van de APEC-lidstaten.

Beide regeringen zijn gebrand op de verbetering van de betrekkingen die de afgelopen jaren zijn gekenmerkt door conflicten aangaande de rechten van de mens, handel, nucleaire wapenhandel en Taiwan. Premier Li Peng, waarmee Christopher later op de dag een ontmoeting heeft gehad, sprak de hoop uit dat ondanks de vele problemen die nog resten, uitgebreid overleg tot oplossingen zal leiden.

Qian en Li gebruikten de gelegenheid om de VS op het hart te drukken dat alleen sprake zal zijn van verbeterde betrekkingen wanneer Washington zich permanent afzijdig houdt van steun aan Taiwan. “Het vraagstuk Taiwan vormt de basis van de Chinees-Amerikaanse betrekkingen”, aldus Qian. “We hechten belang aan de beloften die door de VS aangaande Taiwan zijn gedaan, maar we zijn meer geïnteresseerd in concrete handelingen.”

Volgens Qian zal Washington de stabiliteit in Taiwan kunnen bevorderen wanneer het zich houdt aan een in 1982 overeengekomen communiqué. Daarin hebben de VS gezegd wapenleveranties aan Taiwan op den duur te zullen beëindigen. “We zijn alleen gerust wanneer die belofte wordt waargemaakt.” China beschouwt Taiwan als een afvallige provincie en tolereert geen formele contacten tussen Taipei en landen waarmee Peking betrekkingen onderhoudt.

Volgens de Amerikaanse woordvoerder van Buitenlandse Zaken, Nicholas Burns, is ondanks China's harde taal sprake van goede discussies. “We hebben bereikt wat we wilden: gesprekken over uiteenlopende onderwerpen.”