Belgisch-Duits spoor samen

BRUSSEL, 20 NOV. De Belgische en Duitse spoorwegen gaan het grensoverschrijdend goederen- en personenverkeer over en weer verbeteren.

De NMBS en Deutsche Bahn hebben hierover gisteren afspraken gemaakt. Er zal intensiever worden samengewerkt voor de uitbreiding van het goederenverkeer tussen de Belgische havens en het Duitse achterland. De infrastructuur aan weerszijden van de grens zal beter op elkaar woden afgestemd. De gemeenschappelijke systemen voor plaatsreservering en voor de verkoop van internationale biljetten voor passagiersvervoer worden sterk vereenvoudigd en de aansluitingen worden verbeterd. Dat is van belang voor de verbinding Keulen-Brussel-Londen, via de Kanaaltunnel. (ANP)