Amerikanen eisen van Océ miljard schadevergoeding

ROTTERDAM, 20 NOV. Een groep Amerikaanse bedrijven eist in Florida meer dan een miljard gulden schadevergoeding van de Amerikaanse dochter Océ Printing Systems (OPS) van Océ-van der Grinten, fabrikant van kopieermachines en printers. De Amerikaanse bedrijven, die service verlenen aan gebruikers van kantoorapparatuur, stellen dat Océ zijn klanten verhindert van deze diensten gebruik te maken.

Volgens Océ worden ook diverse Siemens-dochters en AT&T Global Information Solutions beschuldigd van het overtreden van de wetgeving voor eerlijke concurrentie (anti trust) in Amerika. Producenten van printers en kopieermachines verdienen niet alleen op de verkoop van apparaten, maar ook op de onderhoudscontracten die daarvoor worden afgesloten. “Gezien de expertise van de leverancier ligt het voor de hand dergelijke contracten onder te brengen bij de producent van de hardware”, zegt stafdirecteur J. van der Velden van Océ. “De afnemer moet echter vrij zijn deze diensten elders in te kopen.”

In de aansprakelijk gestelde dochter Océ-dochter Printing Systems zijn dit jaar de actviteiten ondergebracht die Océ in Amerika heeft overgenomen als onderdeel van de aankoop van de printerdivisie HPP van Siemens Nixdorf. Deze overname, voor een bedrag van 900 miljoen gulden, is in de VS formeel pas in september voltooid.

Volgens Van der Velden heeft Océ alleen activiteiten en schulden overgenomen van Siemens Nixdorf en vallen eventuele claims voor aansprakelijkheid daar buiten. “Wij hebben bij de overname van de High Performance Printing-activiteiten van Siemens activa en passiva gekocht. De aansprakelijkheid is contractueel buiten de overname gelaten.”

Ook beleggers hechten weinig waarde aan de claim van tussen de 600 en 750 miljoen dollar. Het aandeel Océ van der Grinten noteerde vanmorgen 188,60 gulden, een verlies van 40 cent.

Directeur Van der Velden zei vanmorgen dat Océ niet op de hoogte is van een onderzoek dat de Europese Commissie is gestart naar een ontwikkelingskrediet ter waarde van 25 miljoen gulden dat mogelijk ten onrechte is versterkt. Het betreft een voorschot van het ministerie van Economische Zaken ter ondersteuning van fundamenteel onderzoek naar de ontwikkeling van digitale kopieermachines. Dit voorschot moet worden terugbetaald als het project succesvol is.

Volgens Van der Velden heeft Océ zich bij de besteding van het krediet aan de regels gehouden. Hij wijst er op dat eventuele terugbetaling van de lening makkelijk kan worden. “Wij besteden jaarlijks 250 miljoen gulden aan research, dus waar praten we over”, aldus Van der Velden.