Wapentransport

Op 12 november stond er in NRC HANDELSBLAD een artikel met als titel 'Spanje verkocht Rwandezen wapens'. Hierin, en met de gebruikelijke exactheid van correspondent Steven Adolf, wordt niet alleen vermeld dat “de Spaanse regering heeft ontkend dat er sprake is geweest van een wapentransport”, maar wordt er tevens, terecht, aan toegevoegd, dat (de Spaanse regering) “medewerking (heeft) toegezegd aan nader onderzoek”.

Er is, dus, een duidelijke contradictie tussen de titel en de tekst van het artikel. Ik ben me ervan bewust dat de aanhalingstekens de redactie vrijwaren van het auteurschap van de titel.

Het document van de Verenigde Naties waarnaar wordt verwezen bevat geen conclusies over het transport of de mogelijke verantwoordelijke personen. Uit het document vloeit voort dat het wenselijk is - zoals uw correspondent schrijft - een onderzoek in te stellen, waaraan de Spaanse regering haar volledige medewerking zal verlenen.

In dit pijnlijke Afrikaanse conflict beperkt Spanje zich tot een bijdrage, enerzijds met de inspanningen, vaak met gevaar voor eigen leven, van missionarissen uit ons land die hulp proberen te bieden aan de duizenden ontheemden die de situatie heeft voortgebracht. Zoals u weet zijn zeer recentelijk vier Spaanse missionarissen vermoord in het vluchtelingenkamp van Nyamirangawe. Anderzijds heeft de Spaanse regering vanaf het begin het voorstel gedaan, en zal zich daar aan houden, om met een contingent een bijdrage te leveren aan een vredesmacht om de verlening van humanitaire hulp te kunnen garanderen. Aan deze humanitaire hulp werken ook de Spaanse bevolking en de regering mee.

    • Ambassade van Spanje
    • Aurelio Sahagún Pool