VVD bezorgd over beleid Sorgdrager

DEN HAAG, 19 NOV. De VVD-fractie in de Eerste Kamer maakt zich “ernstige zorgen” over het beleid van minister Sorgdrager (Justitie).

Fractievoorzitter F. Korthals Altes zou vanmiddag tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen zeggen dat hij bij Sorgdrager, maar ook bij minister Dijkstal (Binnenlandse Zaken) een “doelgericht streven mist” om na de IRT-affaire “bij het openbaar ministerie en de politiek het vertrouwen en de loyaliteit te herstellen”. De VVD-senator zei tevens “uitermate bezorgd” te zijn over de gespannen relatie tussen Sorgdrager en het Openbaar Ministerie.

De liberale senator toonde zich ook ongelukkig met de recente benoemingskwesties in Den Haag en Gelderland. Door het lekken van namen van kandidaten voorafgaand aan de benoeming van burgemesters en commissarissen van de koningin “zijn er alleen maar verliezers”, zei Korthals Altes. Om lekken te voorkomen heeft hij liever dat de provinciale of gemeentelijke inspraak beperkt blijft tot het opstellen van een profielschets. Verkiezing van burgemeesters en commissarissen van de koningin heeft volgens de VVD als nadeel dat de landelijke politieke spreiding van deze functies in gevaar komt.

Korthals Altes zei verder dat zijn fractie voorstander is van het gedeeltelijk terugdraaien van de grondwetswijziging van 1983. Sinds die tijd wordt de Eerste Kamer na Provinciale Statenverkiezingen in haar geheel nieuw gekozen, en niet meer gedeeltelijk zoals daarvoor. Hierdoor zou de Eerste Kamer een actuelere indicatie van de volkswil zijn dan de Tweede Kamer, en daarin een legitimatie vinden politieker op te treden. Korthals Altes heeft er een voorkeur voor dat de senaat weer in twee gedeelten wordt gekozen.

Het CDA greep de beschouwingen aan om te pleiten voor een minister voor gezinszaken die zich niet alleen moet bezighouden met familiepolitiek, maar ook met jeugdzorg. De minister zou zich kunnen richten op uiteenlopende zaken als jeugdcriminaliteit, verkeersveiligheid, en media, aldus CDA-senator L. van Leeuwen. Hij verweet het kabinet te weinig toe te komen aan een lange-termijnvisie op de sociale zekerheid. Ook gaat de verbetering van de infrastructuur volgens hem te langzaam, en blijft de milieupolitiek achter bij de verwachtingen. Van Leeuwen stelde verder voor mensen die zelf hun huurwoning onderhouden, te belonen met een lagere huur.