Voetbalbestuur slaat aanval over Sport7 af

ZEIST, 19 NOV. Nee, vice-voorzitter P. Groenenboom die wegens de hernia van voorztter J. Staatsen de algemene vergadering betaald voetbal voorzat, hoefde van M. van Praag geen diascherm meer naar beneden te trekken of de projector te starten.

De voorzitter van Ajax had genoeg van het gegoochel met cijfers en eiste concrete toezeggingen. Die kreeg hij na te dreigen met een motie van wantrouwen tegen de verantwoordelijke bestuurders. De KNVB zal de clubs inzage geven in het contract en de bankgarantie die de bond heeft afgesloten met Sport7. Groenenboom zegde dat toe.

Dit was gisteravond een van de weinige tegemoetkomingen in de richting van Ajax, Feyenoord en PSV. De moneymakers van het Nederlandse voetbal waren roependen in de woestijn met hun kritiek en argwaan tegen de sportzender. Daardoor loodste gelegenheidsvoorzitter Groenenboom ook de statutenwijziging, waarin expliciet een mandaat wordt verstrekt aan het sectiebestuur om de tv-rechten te exploiteren, moeiteloos door de vergadering. Alleen de 'grote drie' waren tegen. Feyenoord zal met de KNVB een tweede gesprek aangaan over het recht om zelf te bepalen of wedstrijden in De Kuip rechtstreeks op tv mogen worden uitgezonden. Maar de uitkomst van dat onderhoud staat bij voorbaat vast.

Gelet op de houding van gisteren geeft het bestuur betaald voetbal geen duimbreed toe. Overtuigd als het is dat het gerechtshof in Amsterdam het algemeen belang van de clubs bij het tv-contract in het definitieve arrest zal laten prevaleren boven dat van het 'individu' Feyenoord. “En anders kunnen wij altijd nog in cassatie gaan”, stelde juridisch specialist Kesler achter de bestuurstafel vast. “Er loopt trouwens ook in Utrecht nog een bodemprocedure.”

Nadat de statuten zijn aangepast, verwacht de KNVB dat het contract met Sport7 vanaf januari bestand is tegen eventuele juridische aanvallen. Alleen de amateurs kunnen saillant genoeg nog roet in het eten gooien door volgende maand in de bondsvergadering tegen de wijzigingen te stemmen. Vanaf het moment dat de statuten zijn aangepast, valt voor geen enkele club meer te tornen aan de afspraken met Sport7. Kesler: “Voor de periode vanaf 1 juli tot het moment dat de statuten zijn gewijzigd, zou Feyenoord een vergoeding kunnen vragen. Ware het niet dat er geen sprake is van geleden schade. Want ook Feyenoord heeft dacht ik de uitkering voor Sport7 geaccepteerd.”

Feyenoord-voorzitter J. van den Herik wist zich te beheersen. “Het is geen elegante oplossing. Voorlopig zal Feyenoord geen live-uitzending toestaan als de wedstrijd niet is uitverkocht. Ik geef alleen toestemming voor een samenvatting van een kwartier. Voor de wedstrijd tegen Ajax zijn overigens nog tienduizend kaarten verkrijgbaar.”

Penningmeester G. Bouwer schetste een schrikbeeld voor het geval de KNVB zijn verplichtingen aan Sport7 niet nakomt. “Dan volgt een schadeclaim en kunnen wij geen betalingen meer doen aan de clubs. Binnen een aantal weken en maanden zullen clubs worden geconfronteerd met liquiditeitsproblemen. Dat zal onvermijdelijk leiden tot faillissementen en dan komen er 350 tot 400 werkloze profvoetballers. We kunnen dan hoogstens nog één profcompetitie organiseren. Ook vervalt de bankgarantie van 180 miljoen gulden.”

De financiële veiligheidsklep die het sectiebestuur heeft ingebouwd vormde een van de punten der kritiek in het betoog van Van Praag. Hij verkondigde dat het om een zogenaamde running-garantie gaat voor slechts één jaar. Het was het enige moment dat zich een lichte aarzeling meester maakte van de clubvertegenwoordigers die verder alles slikten. KNVB-directeur P. Vogelzang stelde de vergadering gerust. Bij een faillissement van Sport7 vult de ING-bank het mogelijke tekort aan als de rechten vervolgens minder opleveren. Dit tot een maximum van 180 miljoen gulden. Bouwer voegde daaraan toe dat Sport7 tot op heden aan zijn verplichtingen heeft voldaan. “Er is al zeventig miljoen gulden overgemaakt. Met die bankgarantie bezitten we dus reeds een kwart van het contract.”

De clubbestuurders knikten tevreden. Met uitzondering van de voorzitters van de drie topclubs. Van Praag had een waslijst klachten. “De nieuwe zender zou moeten leiden tot meer bezoekers, maar de toeschouwersaantallen dalen. Bovendien kijkt een miljoen mensen minder naar voetbal op tv. Het volk pruimt Sport7 niet. Deze zender kan nooit meer een hit worden. Het amateurvoetbal krijgt te weinig aandacht en in tegenstelling tot wat is beloofd, is er ook geen regionaal venster. Decoders zouden net zo snel zijn te fabriceren als een Cola-flesje, maar ondertussen zijn pas 40.000 van die apparaten op de markt, terwijl we er zes miljoen nodig hebben. Het is schandalig dat de zender in Amsterdam en Eindhoven niet op het open net kan worden bekeken. PSV en Ajax vullen een groot deel van de zendtijd. Binnen een week moet deze situatie veranderen.”

Vogelzang beloofde dat als aandeelhouder van de zender ter sprake te brengen. Dat de kijkcijfers tegenvallen wijt de KNVB-directeur aan de onduidelijke programmering en omdat veel mensen de zender nog niet hebben ingesteld op hun toestel. “In absolute zin zijn er niet minder voetbalkijkers.” Groenenboom toonde met een grafiekje op het diascherm aan dat het stadionbezoek niet is afgenomen. Dat was wel een berekening inclusief seizoenkaarthouders maar exclusief de Arena.

Van Praag klaagde ook over de hoge abonnementskosten in Amsterdam. “De aangekondigde twee gulden per maand voor elke aansluiting is meer dan twintig gulden geworden. Als de KNVB iets nieuws gaat doen, moet dit soort zaken van tevoren in kaart worden gebracht. Maar de kabelmaatschappijen wisten van niets.” KNVB-directeur Vogelzang: “Wij zijn ook niet tevreden. De kritiek moet echter in de richting gaan van de kabelaars die een slaatje proberen te slaan uit Sport7.”

    • Erik Oudshoorn