Stabilisatie van aantal uitzendbanen

DEN HAAG, 19 NOV. Het aantal uren dat uitzendkrachten werken lijkt zich te stabiliseren. Het lag in het derde kwartaal van dit jaar, gecorrigeerd voor seizoensinvloeden, iets lager dan in het tweede kwartaal. Dat blijkt uit de jongste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Daarmee lijkt een einde gekomen te zijn aan de periode van uitzonderlijk hoge groeicijfers die de uitzendbranche de afgelopen twee jaar kenmerkten. In die periode groeide het aantal uitzenduren met ongeveer veertig procent.

In het derde kwartaal hebben uitzendkrachten 86 miljoen uren gewerkt. Dat komt overeen met 166.000 volledige banen. In vergelijking met een jaar eerder ligt het cijfer over het derde kwartaal nog wel bijna een vijfde hoger.

Sinds begin dit jaar echter is het aantal uitzenduren, gecorrigeerd voor seizoensinvloeden, vrijwel stabiel. Het aantal gewerkte uitzenduren is afhankelijk van de tijd van het jaar. Door de cijfers aan te passen voor seizoeninvloeden wordt de trend duidelijker.

Uit deze berekening blijkt dat uitzendkrachten ruim 74 miljoen uur gewerkt hebben in het derde kwartaal. Dit aantal komt overeen met ongeveer 144.000 volledige banen.