Sint Sint

Eigenlijk zou ik er als gepensioneerd journalist maar eens mee moeten beginnen: de oprichting (en inzegening) van een AKT: adviesbureau voor katholieke teksten.

Neem nou weer eens het onderschrift bij een foto van Sint Maarten-vierende kinderen in Amsterdam (12 november):

“De kerkelijke feestdag is vernoemd naar de heilige Sint Maarten, ook wel Martinus van Tours genoemd. Hij was in de vierde eeuw na Christus de bisschop van Tours.”

Commentaar van het AKT in oprichting:

1. Een feestdag is niet vernoemd naar een heilige, maar gewijd aan haar of hem.

2. Een heilige sint is een tautologie. Immers, een sint is een heilige en een heilige een sint (sanctus, saint). Een heilige sint is dus net zoiets als een witte schimmel.

3. Maarten werd niet 'ook wel' Martinus van Tours genoemd. Hij was dat gewoon. Totdat hij na zijn dood op grond van bewezen heiligheid sint werd.

4. 'Na Christus' is een zotte vermelding, want in de vierde eeuw voor Christus was Christus er dus nog niet, laat staan hunne hoogwaardige excellenties Zijn bisschoppen.

5. Voorts zou ik het lidwoord de hebben geschrapt: Martinus was bisschop van Tours.

    • Gerrit Glas