Prof.mr. J. de Ruiter

Prof.mr. J. de Ruiter is benoemd tot voorzitter van de Advies- en Arbitragecommissie (commissie-Albeda). Hij volgt prof.dr. W. Albeda op. De Ruiter is oud-minister van Justitie en Defensie, voormalig procureur-generaal van het gerechtshof te Amsterdam en oud-hoogleraar personen-, familie- en jeugdrecht aan de Rijksuniversiteit Utrecht.

De benoeming geldt voor een periode van zes jaar. De commissie adviseert, arbitreert en bemiddelt bij arbeidsgeschillen tussen partijen in de publieke sector. De Ruiter fungeert al als commissievoorzitter sinds 17 oktober 1996.