Onderzoek België naar ministers

BRUSSEL, 19 NOV. De Belgische justitie wil vice-premier Di Rupo en de Waalse gewestminister Grafé ondervragen over mogelijke seksuele contacten met minderjarigen. De Brusselse procureur-generaal Van Oudenhove heeft daarom het parlement en de Waalse gemeenschapsraad verzocht de onschendbaarheid van de twee ministers op te heffen.

De procureur-generaal wil de twee ministers voor verder onderzoek door verwijzen naar het Hof van Cassatie. De Belgische premier, Dehaene, heeft nog met geen woord gereageerd op de verdenking van pedofilie die tegen de tweede man van zijn kabinet is gerezen. Een verzoek van de Vlaamse liberalen om een spoeddebat van het parlement over de ontstane situatie is afgewezen. Het zal waarschijnlijk tot donderdagmiddag duren voordat de Kamer praat over de golf van schandalen met politici.

De Waalse socialist Di Rupo, zoon van een Italiaanse immigrantenfamilie, heeft gisteren nog eens de beschuldigingen ontkend. De christen-democraat Grafé heeft gisteren verklaard niets te vrezen. Leiders van de meeste politieke partijen reageren voorzichtig. Ze waarschuwen dat bij de huidige golf van politieke schandalen niet iedereen vogelvrij verklaard moet worden maar onderstrepen ook dat justitie en politie hun werk moeten kunnen doen.

Vanmorgen zullen de fractievoorzitters in de Kamer en in de Waalse Gemeenschapsraad zich over de posities van Di Rupo en Grafé beraden. Volgens de grondwet kan een minister die van strafbare feiten wordt verdacht pas door justitie ondervraagd worden nadat de Kamer daarvoor toestemming heeft verleend. Een minister kan uitsluitend door het Hof van Cassatie worden berecht.

Niet justitie, maar de Kamer moet Di Rupo in eerste instantie in staat van beschuldiging stellen (in het geval van Grafé moet de Waalse Gemeenschapsraad dat doen). Daartoe moet een parlementaire ad hoc commissie worden benoemd die het dossier van justitie bekijkt en vervolgens de Kamer (of de Gemeenschapsraad) adviseert over een in te nemen standpunt. Pas wanneer de minister door het parlement in staat van beschuldiging is gesteld, kan het Hof van Cassatie een gerechtelijk onderzoek beginnen. Er is echter ook een tussenweg mogelijk. Die kan worden gebruikt als het parlement vindt dat het onvoldoende gegevens heeft om een besluit te kunnen nemen. Dan kan justitie alleen toestemming gegeven worden om de betrokken minister te verhoren. Mede op grond van wat bij dat verhoor blijkt wordt dan vervolgens besloten of de minister voor het Hof van Cassatie moet komen.

De meeste politieke leiders wilden vanmorgen nog niet ingaan op de vraag of de ministers moeten aftreden als hun onschendbaarheid wordt opgeheven en zij voor het Hof van Cassatie moeten verschijnen. De Waalse socialisten tonen zich zwaar aangeslagen door het in opspraak komen van Di Rupo. Deze zei gisteren graag zo snel mogelijk op vragen van justitie te willen antwoorden. Hij zei het slachtoffer te zijn van “duivelse machinaties”. Opvallend was dat hij geen enkele keer expliciet ontkende ooit seksuele handelingen met minderjarigen te hebben gepleegd. In België zijn seksuele betrekkingen met jongeren onder de zestien jaar strafbaar, ook als de minderjarigen met het contact hebben ingestemd.

Sinds in augustus de zaak van moord op ontvoerde kinderen door de bende van Marc Dutroux aan het licht kwam, zijn in België voortdurend vage beschuldigingen gedaan over 'hooggeplaatsten' die relaties zouden hebben met netwerken van pedofielen. De roep om justitiële vervolging van pedofilie werd massaal gedaan tijdens de 'witte mars' vorige maand in Brussel, waarbij driehonderdduizend mensen betoogden voor snelle oplossing van zaken van ontvoerde kinderen. De Waalse socialistische partijvoorzitter Busquin zei gisteren voorzichtig over Di Rupo: “Ik ben de voorzitter van de socialistische partij en verantwoordelijk voor die partij en het is niet mijn taak het privéleven van partijleden te kennen of erover te oordelen.”

De 64-jarige Waalse minister van Hoger Onderwijs en Onderzoek Jean-Pierre Grafé heeft een lange politieke carrière achter de rug. Hij werd in 1982 al eens beschuldigd van pedofilie. Het Belgische parlement weigerde toen echter te voldoen aan een verzoek van justitie om zijn parlementaire onschendbaarheid op te heffen.