Nazi-politie (1)

Mijn aandacht werd getrokken door het berichtje 'Nazi-politie schuldig aan moord op joden' (12 november). Mijn eerste gedachte was, Goldhagen heeft het ergens zeker moeilijk gehad en hier wordt een van zijn bevindingen nog eens onderstreept.

Nee, niets over Goldhagen; het bericht bleek te gaan over een studie van de Amerikaanse historicus Richard Breitman. Prima, want hoe meer onderzoek naar de rol van de gewone Duitse (politie)mensen in de Holocaust, des te beter. Maar het bericht deed alsof er helemaal geen Goldhagen (Hitler's Willing Executioners) bestaat! Het heette dat de rol van de Duitse politie in de Tweede Wereldoorlog tot nu toe onderbelicht is geweest en dat de studie van Breitman - zo te zien handelend over enkele maanden moorden in Rusland door Einsatzgruppen - een nieuw licht kan werpen op de jodenvervolging.

Dat nieuwe inzicht betreft het mogelijk grotere aantal vermoorde joden, namelijk méér dan 6 miljoen. Waarom is dàt dan niet de kop van het artikel. Immers, zo onderbelicht is die rol van de gewone Duitse politie niet meer, na de studies van Browning en vooral van Goldhagen. Eén van de drie cases van Goldhagens studie is namelijk het optreden van gewone politiebaltaljons, onder andere in Einsatzgruppenverband. Waarom dan geen referentie aan die veelbesproken en veel stof opwerpende studie?

    • R.J. Smits Teteringen