Mr. Chr.S.A. Schonewille

Mr. Chr.S.A. Schonewille is benoemd tot directeur van Avéro Schadeverzekeringen. Hij is thans lid van het managementteam Business Unit Verzekeringen Ondernemingen van Fortis Nederland en tevens voorzitter van het Management Team Ondernemingen bij AMEV.