Kabinet zal accijns op tabak niet verhogen

DEN HAAG, 19 NOV. Het kabinet legt zich neer bij de wens van een meerderheid van de Tweede Kamer om de accijns op sigaretten en shag niet met twee kwartjes te verhogen. Minister Zalm (Financiën) maakte dat gisteravond duidelijk na afloop van een debat over het belastingplan 1997 in de Tweede Kamer.

Een amendement van de VVD kan waarschijnlijk op een nipte meerderheid rekenen. VVD-minister Zalm heeft het voorstel van zijn partijgenoot Hoogervorst, financieel woordvoerder van de fractie, overigens wel ontraden.

Het kabinet wil met de accijnsverhoging op sigaretten en shag van twee kwartjes per pakje het roken ontmoedigen. Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft zich enkele weken geleden via een motie uitgesproken tegen deze maatregel. Het kabinet weigerde die motie echter uit te voeren. Hoogervorst diende daarom gisteren een amendement in met hetzelfde doel. Een amendement is een zwaarder wapen.

Het achterwege laten van de accijnsverhoging kost de schatkist ongeveer 300 miljoen gulden. Om dat gat te dekken, diende Hoogervorst een tweede amendement in, waarin hij voorstelt de tariefsverlaging in de eerste belastingschijf volgend jaar te beperken van 0,2 tot 0,1 procent.

Hoogervorst komt met twee amendementen omdat hij niet zeker is van voldoende steun voor zijn dekkingsvoorstel. Wie het niet eens is met de dekking, kan zo toch voor het schrappen van de accijnsverhoging stemmen. Deze tactiek viel niet in goede aarde bij PvdA, D66 en enkele oppositiepartijen. RPF-fractievoorzitter Van Dijke verweet Hoogervorst “goede sier te willen maken” met zijn voorstel om de accijnsverhoging te schrappen, en niet de financiële “zwarte piet” voor zijn rekening te willen nemen. De door de VVD aangegeven dekking betekent voor niet-rokers een koopkrachtachteruitgang. Volgens Zalm gaat het echter om marginale bedragen.

Een meerderheid in de Kamer is ook tegen de verhoging van de accijnzen op benzine, diesel en lpg met ingang van 1 juli 1997. Ter compensatie wordt de motorrijtuigenbelasting verlaagd. Het kabinet houdt hieraan vast om het autoverkeer terug te dringen. De gevolgen voor pomphouders bij de Duitse grens worden verminderd. Tien tot vijftien kilometer van de grens wordt de accijnsverhoging voorlopig beperkt tot 5,5 cent per liter.