Geen verhaal op ex-directeur Heino

ROTTERDAM, 19 NOV. De 147 melkveehouders van de voormalige zuivelcoöperatie Heino Krause kunnen de schade die zij hebben geleden door de fraude van ex-directeur J. Sijtsema niet op hem persoonlijk verhalen.

Dat heeft de arrondissementsrechtbank in Arnhem bepaald in een procedure die de boeren tegen hem waren begonnen, gesteund door de Stichting Onderzoek Bedrijfsinformatie (SOBI) van de Amsterdamse adviseur Pieter Lakeman. De rechtbank veroordeelde SOBI tevens tot het betalen van de proceskosten, die waren opgelopen tot 25.000 gulden.

Volgens de advocaat van Sijtsema, mr. P. Mazel, heeft zijn cliënt in ieder geval de eerste ronde gewonnen.

De rechtbank heeft bepaald dat de vorderingen, die samen zo'n 40 miljoen gulden belopen, niet op de directeur kunnen worden verhaald, maar alleen op de coöperatie zelf. De ex-directeur is recentelijk wel strafrechtelijk veroordeeld.

De SOBI had in 1993 namens 212 Sallandse boeren civiele procedures aangespannen. Volgens de veehouders heeft de ex-directeur tussen 1985 en 1990 fors gefraudeerd. Hij lengde melkpoeder aan met lactose. Uiteindelijk werden forse verliezen geleden doordat de prijzen daalden, terwijl Heino Krause vastzat aan dure, langlopende contracten met Duitse leveranciers. Ook werden ten onrechte Europese subsidies opgestreken. Door het wanbeleid zou in 1990 een verlies van 22 miljoen gulden zijn geleden.

Met dit vonnis is de al jaren slepende kwestie nog niet ten einde. In verband met het verlies van 22 miljoen heeft SOBI ook een claim ingediend bij zuivelcoöperatie Coberco, die in 1991 het noodlijdende Heino Krause overnam. Coberco heeft al aangekondigd een eventuele schade te zullen verhalen op Sijtsema.

Verder heeft SOBI nog een procedure lopen tegen accountant Moret Ernst & Young, omdat die volgens de stichting beter de boeken had moeten controleren. SOBI meent dat de uitspraak van de rechter de proceskansen tegen Coberco en Moret niet kleiner maakt.

De stichting heeft al aangekondigd in hoger beroep te zullen gaan tegen de uitspraak in de zaak-Sijtsema.