Dekbed vergroot kans op sterfte aan wiegendood

ROTTERDAM, 19 NOV. De sterfte aan wiegendood kan worden verminderd door baby's niet onder een dekbedje te laten slapen. Veiliger, maar geen garantie tegen wiegendood, is het om een baby gekleed in een ongewatteerde katoenen trappelzak onder een dun dekentje in de wieg te leggen.

Deze aanbevelingen doen Utrechtse wetenschappers na anderhalf jaar onderzoek naar wiegendood. Niet roken in de buurt van een zuigeling en verhinderen dat de baby met zijn neus tegen beddengoed of wiegbekleding komt te liggen, kan de in Nederland al geringe kans op wiegendood verder verlagen. Sinds de consultatiebureaus in 1978 adviseerden om een baby niet op de buik maar op de rug te slapen te leggen is de sterfte aan wiegendood afgenomen van 170 tot 50 baby's per jaar.

Uit de gisteren gepubliceerde Nederlandse resultaten van een Europees onderzoek naar wiegendood blijkt dat in Nederland nog bijna tien procent van de baby's op de buik te slapen wordt gelegd. Van de baby's die in de onderzoeksperiode aan wiegendood stierven was echter een kwart op hun buik te slapen gelegd. Veel wiegendoodbaby's (ruim veertig procent) hadden zich tijdens de fatale nacht omgedraaid. Ze waren op hun rug in de wieg gelegd, maar werden op hun buik gevonden. Vaak liggen wiegendoodkinderen ook onder de dekens, met hun hoofd bij het voeteneind, of met hun gezicht tegen het beddengoed aangedrukt.

Klinisch pedagoge M. l'Hoir, verbonden aan de wiegendood-polikliniek van het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) in Utrecht, die het grootste deel van het onderzoek heeft uitgevoerd, geeft het advies om een baby met zijn voeten bijna tegen het voeteneind te slapen te leggen. Een baby kan dan moeilijk onder de dekens verzeild raken. Een passende slaapzak met armsgaten maakt het een baby moeilijker om zich op zijn buik te draaien.

Het door de Europese Unie gefinancierde onderzoek is uitgevoerd in achttien regio's in twaalf landen. In Nederland zijn gedurende anderhalf jaar 109 plotseling en onverwachts overleden kinderen bij de onderzoekers gemeld. Bij 60 procent stonden de ouders sectie toe, bij dertig baby's vond de patholoog zo alsnog een doodsoorzaak. Dat waren stofwisselingsziekten, niet vermoede hartafwijkingen of infectieziekten. De doodsoorzaak wiegendood vervalt als achteraf nog een doodsoorzaak wordt gevonden. Wiegendood is de naam voor een restcategorie onverklaarde doodsoorzaken die internationaal met SIDS (sudden infant death syndrome) wordt aangeduid.

Vier van de vijf betrokken ouders wilden in de maanden na het overlijden van hun baby een uitgebreide vragenlijst beantwoorden. Om verschillen te achterhalen werden ook ouders van overlevende leeftijdgenootjes ondervraagd.

Ook andere risicofactoren kwamen uit de enquête naar voren, zoals roken in de nabijheid van het kind, een laag geboortegewicht en een allochtone moeder. De onderzoekers zeggen dat er eigenlijk nooit één oorzaak voor wiegendood is aan te wijzen.