Alsnog 40 mln extra voor gehandicapten

DEN HAAG, 19 NOV. Staatssecretaris Terpstra (Welzijn) heeft onder druk van de Tweede Kamer besloten volgend jaar veertig miljoen gulden extra beschikbaar te stellen om de wachtlijsten voor gehandicapten terug te dringen. De coalitiepartijen zijn tevreden met deze toezegging.

Dit bleek gisteren tijdens een debat in de Tweede Kamer over het Jaaroverzicht Zorg '97.

Ongeveer tienduizend geestelijk gehandicapten staan op een wachtlijst voor een plaats in een instelling, voor een kleine woning of voor dagopvang. Terpstra had al eerder aangekondigd het aantal plaatsen voor verstandelijk gehandicapten de komende vier jaar uit te breiden met 2.750 en bovendien tot het jaar 2000 voor lichamelijk gehandicapten 25 miljoen gulden extra beschikbaar te stellen. Voor 1997 was echter nauwelijks geld beschikbaar gesteld om acute knelpunten op te lossen.

Een ruime meerderheid van de Kamer hekelde vorige week het beleid van Terpstra en dreigde een motie in te dienen teneinde de staatssecretaris te dwingen 75 miljoen gulden extra uit te trekken. Terpstra kwam de Kamer gisteren echter alsnog tegemoet met een extra toezegging van veertig miljoen gulden voor 1997. Ze hoeft daarvoor niet naar minister Zalm (Financiën). Het bedrag kan worden gehaald uit haar eigen begroting, omdat in de post 'kleine bouwkundige plannen' een meevaller werd gevonden.

De coalitiepartijen waren ingenomen met de toezegging van de VVD-staatssecretaris. “Ik ben oprecht blij dat voor het komend jaar veertig miljoen gulden gevonden is. Soms komen dit soort oplossingen alleen onder zeer hoge druk tot stand”, aldus Vliegenthart (PvdA). Van Boxtel (D66): “Ik ben hier blij mee, maar de begroting is nu helemaal dichtgespijkerd. We moeten wel oppassen voor nieuwe knelpunten.”

De oppositiepartijen vinden het bedrag van Terpstra nog onder de maat. “De staatssecretaris is krakend door de bocht gegaan”, aldus Kamerlid De Jong (CDA). Het CDA wil dat Terpstra alsnog meer geld beschikbaar stelt. De kleine christelijke partijen, GroenLinks, Senioren 2000 en de SP willen dat Terpstra naar Zalm gaat om 35 miljoen gulden extra te vragen voor de wachtlijsten.

Minister Borst (Volksgezondheid) heeft nog steeds geen oplossing gevonden voor het weer vergoeden van het kunstgebit. Ze probeert met de ziekenfondsen te regelen dat de prothese in een aanvullingsfonds wordt opgenomen, maar niet alle fondsen lijken daartoe bereid.

De Tweede Kamer wil dat Borst nu snel met een oplossing komt. De PvdA en D66 willen dat Borst het kunstgebit weer in het pakket opneemt voor de groep mensen die het niet kunnen betalen. Mocht de minister dat te duur vinden, dan kan dat beperkt worden tot mensen boven de 65.