Ziektewet hindert vaste aanstelling

DEN HAAG, 18 NOV. Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf nemen als gevolg van de geprivatiseerde Ziektewet steeds minder mensen in vaste dienst. Dat heeft voorzitter N. Wijnolst van MKB-Nederland vanmiddag gezegd op het jaarcongres van deze wergeversorganisatie.

Wijnolst maakte de resultaten bekend van een onderzoek dat het NIPO in opdracht van MKB-Nederland heeft gedaan naar de effecten van de privatisering in de sociale verzekeringen. Wijnolst signaleert “een explosie” van tijdelijke arbeidscontracten als gevolg van de geprivatiseerde Ziektewet.

Het aantal werkgevers dat kiest voor een tijdelijk contract om het ziekteverzuim van een werknemers te beoordelen is verdubbeld. Ruim dertig procent van de onderzochte bedrijven hanteert deze werkwijze. Volgens Wijnolst zal vijftig procent van de kleine ondernemers het aannamebeleid van personeel verder aanscherpen als de nieuwe WAO van kracht wordt op 1 januari 1998.

Vanaf die datum krijgen werkgevers de mogelijkheid het arbeidsongeschiktheidsrisico van hun bedrijf bij particuliere verzekeraars onder te brengen.

Volgens Wijnolst hebben verzekeraars “via te lage premies marktaandeel gekocht” bij de verzekering van de Ziektewet waardoor de premies aan het eind van het jaar sterk zullen stijgen. “Zeker in het licht van de toekomstige WAO-maatregelen hebben zij hun marktaandeel veilig gesteld”, aldus Wijnolst.

De voorzitter van MKB-Nederland betwijfelt of de “woeste plannen van de overheid voor meer marktwerking en minder regels” gunstig uitvallen voor kleine ondernemers. Wijnolst vreest dat het “recht van de sterkste” zal gelden en dat “onordelijk economisch verkeer op gang komt” wanneer marktwerking niet langer als middel, maar door het kabinet als doel wordt gehanteerd.

In een reactie toonde staatssecretaris De Grave (Sociale Zaken) vanmorgen begrip voor de kritiek van het MKB. “Nieuwe spelregels leiden tot onzekerheid”, aldus De Grave.