Rijk heeft dit jaar meevaller van 230 mln

DEN HAAG, 18 NOV. Minister Zalm (Financiën) heeft dit jaar een extra meevaller van 230 miljoen gulden; de uitgaven zijn lager dan geraamd. Daarnaast houdt Zalm rekening met een substantiële meevaller in de belastinginkomsten die een gevolg is van de hogere economische groei.

Dit blijkt uit de zogenoemde Najaarsnota die de minister van Financiën naar zijn collega-ministers heeft gestuurd. Deze nota bevat een overzicht van de lopende begroting.

De extra meevaller van 230 miljoen gulden is het saldo van mee- en tegenvallers. Zo leidt de hogere olieprijs tot een meevaller bij de aardgasbaten van ongeveer 200 miljoen gulden. Daarnaast hoeft het rijk minder af te dragen aan de Europese Unie (50 miljoen gulden) en zijn er meevallers bij de opvang van asielzoekers (75 miljoen gulden) en de Melkertbanen (50 miljoen gulden). Opmerkelijk is dat de uitgaven voor de gezondheidszorg binnen de gemaakte afspraken blijven; in de afgelopen jaren meldde Zalm steeds een overschrijding.

In de Najaarsnota boekt Zalm de extra uitgaven van de aanleg van de hoge snelheidslijn als een tegenvaller. In totaal draagt Nederland voor 820 miljoen gulden bij aan de meerkosten die ontstaan doordat België meer spoor moet aanleggen om aan te sluiten bij het door Nederland gewenste tracé. Een bedrag van 380 miljoen gulden wordt versneld overgemaakt; 200 miljoen gulden drukt op de begroting voor 1996. De rest, 180 miljoen gulden, komt uit het Fonds Economische Structuurversterking (FES). De rest drukt op de begroting van komende jaren.

Minister Zalm wil de meevaller gebruiken voor een extra verlaging van de staatsschuld. Er is een grote kans dat ook het tekort lager uitvalt dan de 2,6 procent van het bruto binnenlands produkt die in de Miljoenennota is gemeld. Het ministerie van Financiën houdt bovendien rekening met een belastingmeevaller die een gevolg is van de hoger dan geraamde economische groei. Volgens de begrotingsregels vertaalt zich dit automatisch in een lager tekort.

Met name de inkomsten uit de vennootschapsbelasting vallen mee. De exacte omvang van de belastingmeevaller is pas aan het eind van het jaar bekend. In de Najaarsnota wijst Zalm zijn collega's erop dat de overheid 600 miljoen gulden aan teveel geheven wijnaccijns moet terugbetalen aan de Nederlandse wijnimporteurs. De wijnaccijns zoals die van 1989 tot 1993 heeft gegolden, is ten dele strijdig verklaard met regels van de Europese Unie, zo heeft de hoogste belastingrechter in accijnszaken in september bepaald.