Ook Labour wil referendum over deelneming EMU

LONDEN, 18 NOV. De kans dat Groot-Brittannië op 1 januari 1999 toetreedt tot de Economische en Monetaire Unie (EMU) is sterk verkleind nadat Labour gisteren beloofde dat een eventueel voornemen tot deelneming in een referendum aan het volk wordt voorgelegd.

Tegenstanders van verdere Europese integratie binnen alle Britse partijen hebben de koerswijziging met luid gejuich verwelkomd. Zowel de Conservatieven als Labour gaan nu de verkiezingen in zonder 'ja' of 'nee' te zeggen tegen een Europese munt. De regerende Conservatieven hadden al eerder dit jaar een referendum over de monetaire unie beloofd.

De ommezwaai die illustreert dat Labour net zo verdeeld is over Europa als de Conservatieven, werd door de regeringspartij gezien als “een cynische, tactische zet”. De Conservatieven zijn bang dat de Brussel-haters binnen de partij weer zullen aandringen op een stringenter anti-Europees beleid om zich sterker te onderscheiden van Labour.

Gordon Brown, Labours woordvoerder voor financiën in het Lagerhuis, deed gisteren zijn uiterste best om het belang van de beleidsombuiging te bagatelliseren. Hij onderstreepte dat Labour in principe nog steeds voorstander is van een Europese munt. Hij herinnerde eraan dat de grootste oppositiepartij al eerder had verklaard dat ze alleen met instemming van de Britse kiezers zou toetreden tot een monetaire unie. Aanvankelijk zou de mening van het Britse volk al in het voorjaar bij de parlementsverkiezingen worden gepeild. Maar een nationaal debat over de Europese munt heeft voor de verkiezingen weinig zin, zei Brown, omdat er nog zoveel onduidelijkheden bestaan over de monetaire unie. Volgens Labour maakt dat een volksraadpleging na de verkiezingen noodzakelijk.

Brown bezwoer dat Britse toetreding tot de monetaire unie over ruim twee jaar nog altijd mogelijk is. Het belang van een referendum wuifde hij weg. Hij zei dat een volksraadpleging alleen maar wat extra wetgeving en tijd vergt. Maar zijn partijgenoot en mede-parlementariër Peter Shore zei in een reactie dat het referendum een vroege Britse deelneming in de Europese munt feitelijk onmogelijk maakt.

De referendumbelofte maakt een eind aan maanden van touwtrekkerij binnen het schaduwkabinet van Labour. Schaduwminister van Buitenlandse Zaken Robin Cook liet geen gelegenheid voorbijgaan om zijn scepsis over de Europese munt te ventileren terwijl schaduwminister van Financiën Gordon Brown al even geestdriftig zijn trouw aan de monetaire unie beleed. Met die controverse schaduwden ze trouwhartig de bewindslieden die ze na de verkiezingen hopen op te volgen. Terwijl minister van Financiën Kenneth Clarke de voordelen van de monetaire unie schildert waarschuwt, minister van Buitenlandse Zaken Malcolm Rifkind voor de politieke risico's.

    • Dick Wittenberg