Kamer: meer geld gehandicapten

DEN HAAG, 18 NOV. De Tweede-Kamerfracties van de PvdA, D66 en het CDA blijven vasthouden aan de wens om meer geld beschikbaar te stellen om de wachtlijsten voor gehandicapten terug te dringen. Dit bleek vanmiddag tijdens een debat in de Tweede Kamer over het Jaaroverzicht Zorg 1997.

Staatssecretaris Terpstra (Welzijn) weigerde donderdag tijdens een debat over gehandicaptenzorg terug naar het kabinet te gaan om extra geld te vragen teneinde de wachtlijsten voor gehandicapten terug te dringen. Ongeveer tienduizend verstandelijk en lichamelijk gehandicapten staan op de wachtlijst voor een plaats in een instelling, een kleine woning of voor dagopvang.

Volgens Terpstra moet ze het doen met het huidige budget zoals afgesproken in het regeerakkoord. Kamerlid Van Boxtel (D66) vindt de Terpstra's opstelling van 'regeerakkoord is regeerakkoord' “niet getuigen van compassie”.

Volgens Kamerlid Vliegenthart (PvdA) staat de langdurige zorg voor ouderen en gehadicapten achteraan in de rij binnen de verdeling van de zorguitgaven. Die verdeling moet volgens haar anders worden ingericht. De PvdA wil financiële middelen die voor latere jaren staan gereserveerd, naar voren halen om in 1997 de ergste knelpunten in de gehandicaptenzorg op te lossen.

Volgens Vliegenthart kan door doelmatigheidsverbeteringen en besparingen bij het inkopen van zorgmiddlen door instellingen een structurele aanpak van de wachtlijsten worden gefinancierd.

Volgens D66 moeten meevallers van het kabinet door aardgasopbrengsten voor een fors deel worden gebruikt om het zorgtekort terug te dringen. Om de wachtlijsten voor gehandicapten terug te dringen zal minister Zalm (Financiën) volgens D66 een 'overbruggingskrediet' voor 1997 beschikbaar moeten stellen. Het CDA wil dat het kabinet honderd miljoen gulden beschikbaar stelt om het wachtlijst-probleem op te lossen.