JEUNE AFRIQUE

“Was Boutros Boutros-Ghali écht zo'n beroerde secretaris-generaal van de VN”, vraagt Jeune Afrique sceptisch. De Amerikaanse regering voert al maanden campagne om de Egyptische diplomaat te bewegen af te zien van een tweede ambtstermijn.

Officieel luidt de aanklacht dat hij de hervorming van de volkerenorganisatie onvoldoende krachtdadig heeft aangepakt. Dat snijdt geen hout, vindt Jeune Afrique, want hij handelt slechts in opdracht van de permanente leden van de Veiligheidsraad. Daar komt bij dat de VN verwikkeld zijn in steeds talrijker en kostbaarder vredesoperaties, en dat de VS zelf de grootste wanbetalers zijn. Belangrijker is volgens Jeune Afrique dat Boutros-Ghali een gemakkelijk doelwit was tijdens de Amerikaanse verkiezingscampagne, omdat menige kiezer beducht is voor te veel invloed van blauwhelmen in Amerikaanse zaken. Bovendien kan de Amerikaanse ambassadrice bij de VN, de puriteinse Madeleine Albright, slecht overweg met de Levantijns-joyeuze Boutros. Het voornaamste bezwaar tegen hem, aldus het weekblad, is dat zijn onafhankelijke opstelling niet strookt met de VS-plannen om de wereldorde te modelleren overeenkomstig eigen belangen en de macht van de VN in te perken.