Fractieleiders zijn verontrust over toestand op Aruba

ORANJESTAD, 18 NOV. De fractieleiders van de vier grote partijen in de Tweede Kamer houden grote zorgen over de ontwikkelingen op Aruba. “Ik ga hier niet gerust weg”, zei VVD-fractieleider Bolkestein zaterdag tijdens een discussieavond aan de universiteit van Aruba. Zijn collega's spraken in vergelijkbare termen.

Bolkestein waarschuwde dat Aruba in een situatie terecht kan komen dat vanuit Nederland 'hoger toezicht' moet worden toegepast. Het land komt dan onder curatele te staan.

De fractieleiders zijn verontrust over het gebrekkige democratische gehalte van de politiek op Aruba. Zij kritiseerden de situatie dat de regering-Eman het parlement praktisch negeert. Daarnaast toonden zij zich verontrust over de verstrengeling tussen de politiek en een aantal families op het eiland. Ook verwijten zij de regering-Eman dat het openbaar ministerie niet naar behoren kan functioneren omdat de procureur-generaal op het eiland feitelijk “op een zijspoor is gezet”.

In een vertrouwelijk gesprek met procureur-generaal Zwinkels bleek de fractieleiders dat er inmiddels al bijna een jaar geen overleg is geweest tussen het OM, de politietop en het bestuur op Aruba. De Kamerleden houden eraan vast dat de politietop moet worden vervangen, zoals een commissie onder leiding van oud-minister van Justitie De Ruiter heeft geadviseerd. Eind deze maand moet de Koninkrijksministerraad beslissen over de aanbevelingen van De Ruiter. De fractieleiders vinden de voorstellen nog aan de voorzichtige kant. “De Ruiter moet integraal worden uitgevoerd”, zei Bolkestein.

De fractieleiders voerden eerder een openhartig gesprek met het kabinet-Eman. Daarin werden van beide kanten harde verwijten geuit. VVD-fractieleider Bolkestein bleef bij zijn constatering dat Aruba gevaar loopt af te glijden naar de positie van een roversnest.

Eman herhaalde zaterdag op een persconferentie zijn opvatting dat Aruba verontrust is over, wat hij noemde, het toenemende racisme in de Nederlandse samenleving. Ook kritiseerde hij het gedoogbeleid voor softdrugs.

Volgens Eman wijken mensen die in Nederland geld verdienen met de handel van softdrugs in coffeeshops uit naar Arbua om daar hun geld te investeren. Een bewijs daarvoor ziet Eman in de 'plotselinge' bouw van 'peperdure villa's' op het eiland. Eman had kritiek op het feit dat Nederland Aruba nog steeds verbindt met witwaspraktijken en drugsconnecties. “We hebben de periode afgesloten dat we in de verdachtenbank zitten”, zei hij. Kamervoorzitter Deetman, die de delegatie van fractieleiders aan Aruba leidt, zei dat aan Aruba zelf de verantwoordelijkheid is om deze verhalen uit de wereld te helpen.