D66-senator: Ritzen als minister mislukt

ROTTERDAM, 18 NOV. Het Eerste-Kamerlid E.H. Schuyer (D66) vindt dat minister Ritzen (PvdA) in zijn tweede termijn als bewindsman van onderwijs is mislukt. De minister is volgens hem blijven steken in grote fusieprocessen, zoals die bij de regionale opleidingscentra (ROC's) in het middelbaar beroepsonderwijs en die bij de middelbare scholen. Schuyer zal dit morgen naar voren brengen bij de algemene politieke beschouwingen in de Eerste Kamer.

Schuyer verwijt de minister verder dat hij er niet in is geslaagd het aantal leerkrachten met wachtgeld terug te dringen. “Dat probleem speelt al zes, zeven jaar, waarbij willens en wetens leraren van vijftig jaar en ouder met wachtgeld zijn gestuurd.”

De studiefinanciering moet volgens Schuyer worden onderzocht door een staatscommissie. Hij vermoedt dat de verminderde aanmelding voor wetenschappelijk onderwijs samenhangt met het regime van de studiefinanciering. De basisbeurs is te laag, aldus Schuyer.