Castro hekelt 'gebrek aan ambitie' Wereldvoedseltop

ROME, 18 NOV. De gisteren afgesloten Wereldvoedseltop vertoont volgens de Cubaanse leider Fidel Castro een schandalig gebrek aan ambitie in zijn actieplan. Bij dit document zijn door vijftien landen formele reserves aangetekend.

“Wat voor cosmetische oplossingen bieden we aan opdat er in twintig jaar van nu 400 miljoen in plaats van 800 miljoen hongerende mensen zijn?”, hield Castro zaterdagochtend de vergadering voor. “Alleen de bescheidenheid al van deze doelen is schandalig... Laat de waarheid regeren en niet de hypocrisie en het bedrog.”

Castro kreeg van alle sprekers het langste applaus. Veel Derde-Wereldlanden en niet-gouvernementele organisaties maakten duidelijk zich te herkennen in zijn kritiek. “Honger, de onafscheidelijke metgezel van de armen, komt voort uit de ongelijke verdeling van rijkdom en uit het onrecht op deze wereld. De rijken kennen geen honger.”

Een van de grootste discussiepunten op de top was de vraag of er een “recht op voedsel” bestaat. De Verklaring van Rome, waar de top is gehouden op het hoofdkwartier van de FAO, de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties, spreekt over “het recht van iedereen op toegang tot voldoende en voedzaam voedsel”. Deze frase was voor de Verenigde Staten aanleiding om Amerikaanse reserves te laten aantekenen bij de verklaring en het actieplan. Washington verwerpt het idee van een recht op voedsel, om te voorkomen dat op basis daarvan internationale juridische geschillen ontstaan rondom voedselhulp en handelsembargo's. De Verenigde Staten lieten ook weten zich niet gebonden te zien aan de bepaling dat 0,7 procent van de nationale rijkdom besteed moet worden aan ontwikkelingshulp.

Het Vaticaan, Argentinië en een aantal islamitische landen tekenden daarnaast bezwaar aan tegen de bepalingen over bevolkingspolitiek, die waren ontleend aan de Bevolkingsconferentie twee jaar geleden in Kairo. Zij wijzen iedere vorm van gezinsplanning van regeringswege af.