Adelmund beoogd PvdA-voorzitter

DEN HAAG, 18 NOV. K. Adelmund, vice-voorzitter van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer, wordt vrijwel zeker de nieuwe partijvoorzitter van de PvdA. Ze heeft het partijbestuur laten weten “positief” te staan tegenover het verzoek van de waarnemend partijvoorzitter R. Vreeman om zich beschikbaar te stellen voor het voorzitterschap. Het bestuur steunt de kandidatuur van Adelmund unaniem.

Tot nog toe hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. De kandidaatstellingsstermijn sluit op 2 december aanstaande. Eerder liet fractievoorzitter J. Wallage weten ook positief te staan tegenover een eventuele kandidatuur van Adelmund. Ook premier Kok heeft zich, naar verluidt, akkoord verklaard met Adelmund als partijvoorzitter. Het PvdA-congres zal in februari 1997 de nieuwe voorzitter kiezen.

De funktie van partijvoorzitter komt vrij omdat de huidige partijvoorzitter, F. Rottenberg, te kennen heeft gegeven dat hij zich wegens ziekte niet beschikbaar zou stellen voor een nieuwe termijn. Waarnemend partijvoorzitter R. Vreeman benaderde vervolgens Adelmund, nadat hij zelf te kennen had gegeven dat hij het “niet vanzelfsprekend” vond dat hij Rottenberg zou opvolgen. Het ligt in de lijn van verwachting dat Vreeman vice-voorzitter zal blijven onder Adelmund.

Beiden zouden lid willen blijven van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer. Onduidelijk is nog of Adelmund voorzitter blijft als zij na de verkiezingen van 1998, in het geval van voortgezette regeringsdeelname van haar partij, gevraagd wordt voor een post in het volgende kabinet. F. Bod, voorzitter van de Jonge Socialisten, zegt dat zij er de voorkeur aangeeft dat de nieuwe voorzitter geen deel uitmaakt van de fractie.

Volgens haar moet er “dualisme” zijn tussen partij en fractie. De Jonge Socialisten stellen dat J. Wallage de nieuwe partijvoorzitter moet worden.