Zouaven

In NRC HANDELSBLAD van 7 november bespreekt Max Paumen de Zouavententoonstelling die tot 10 januari wordt gehouden in het Tilburgse gemeente-archief, Kazernehof 75.

Na ruim een eeuw maakt de Zouavenbeweging in heel veel opzichten een anachronistische indruk. Terecht wijst de schrijver dan ook op de emancipatie van de Nederlandse katholieken die na twee eeuwen van achteruitzetting toen net met hun inhaalmanoeuvre begonnen waren. Dit verklaart het zeer grote aantal van ruim drieduizend Nederlanders dat Zouaaf werd.

Volledigheidshalve twee opmerkingen. Het pontificaat van paus Pius IX liep niet van 1846 tot 1870 (val van Rome), maar van 1846 tot 1878 (zijn sterfjaar). De heer Paumen betwijfelt - op grond waarvan? - of de Zouaven echte helden waren.

Zeker is dat koning Willem III, die zich sterk interesseerde voor militaire zaken, zeer grote waardering had voor de strijdbare Nederlandse Zouaven in pauselijke dienst. Volgens de desbetreffende uitspraken bij Br. Christofoor, uit het epos der 3000 (Nijmegen, 1947), p. 240-241.

    • A. van der Waag