Yangtze-dam

Terecht heeft A.J. van Loon (Z/9 nov) erop gewezen dat de hoeveelheid zand en grind van vierhonderd miljard ton, zoals die volgens F.J. van Luyn (Z/2 nov) dagelijks door de Yangtze verplaatst wordt, aan de hoge kant was.

Als men een soortelijke massa van 1,6 aanneemt voor dit sediment (rekeninghoudend met de holten tussen de fragmenten) komt men op een inhoud van 250 miljard kubieke meter per dag, dit is 250 kubieke kilometer! Per jaar komt dit neer op 91.250 kubieke kilometer. Spreidt men deze hoeveelheid uit met een dikte van 100 meter dan kan men er een oppervlak van 912.500 vierkante kilometer mee bedekken. Het per jaar geleverde sediment zou genoeg zijn om drie keer de Noordzee mee te dempen.

Volgens Milliman en Quingming, die in 1985 een artikel publiceerden over de sedimentaanvoer van de grote rivieren, is de gemiddelde hoeveelheid sediment die per jaar door de Yangtze geleverd wordt, 478 miljoen ton per jaar, dus meer dan de 100 miljoen ton, geschat door Van Loon, maar wel in dezelfde orde van grootte. Dat is aan de monding. Bij Yichang, ongeveer halverwege gelegen, zal deze aanzienlijk minder zijn, misschien 100 à 200 miljoen ton. Hiervan bestaat slechts een klein deel uit zand en grind, de rest is slib en wordt in suspensie vervoerd. Het gehalte aan sediment van de Yangtze per hoeveelheid water is overigens vrij laag als men het vergelijkt met dat van de Gele Rivier, namelijk 0,53 tegenover 22,62 kilo per kubieke meter. Daar staat tegenover dat de Yangtze een veel grotere waterafvoer heeft, zodat de totale sedimentsaanvoer slechts iets minder is dan de helft van die van de Gele Rivier.

    • Leendert Krook