Vlaams Blok: Brussel is een bezette stad

BRUSSEL, 16 NOV. Een tweetalige folder van zestien pagina's in kleurendruk. Daarmee worden op het ogenblik Brusselaars huis aan huis aangezet tot racisme en vreemdelingenhaat. De samenstellers van de folder zijn politici van het Vlaams Blok, van wie de portretten in kleur bij de racistische teksten staan afgedrukt.

Hun vreemdelingenhaat kan in een oplage van 450.000 in Brusselse brievenbussen worden gestopt zonder dat de Belgische justitie er iets aan doet. De Belgische pers is aan de taal van het Vlaams Blok zo gewend, dat die de meeste aandacht toont voor het feit dat de Vlaamse extremisten zich deze keer ook in het Frans tot Franstaligen richten. Voor de vele misdadige eigenschappen die worden toegeschreven aan vreemdelingen, die van Brussel een 'bezette stad' zouden hebben gemaakt, is minder belangstelling.

Het Vlaams Blok richt zich vooral tegen moslims. Het zou “een gevaarlijke illusie” zijn te denken dat deze zich ooit aan de Belgische samenleving aanpassen. De politie zou bang zijn om wijken met veel buitenlanders in te gaan en de buitenlandse jongeren zouden zich kenmerken door hun “vandalisme, criminaliteit, drugsgebruik, het beschieten van trams”. Bovendien :“Het aantal geboorten bij deze niet-Europeanen ligt zo hoog dat zij binnen een tot twee generaties de wet zouden kunnen stellen in onze stad. Gezien de taal die imams van bepaalde Brusselse moskeeën uitkramen is dat helemaal geen geruststellende zaak!”

Brussel is een 'bezette stad', waarin volgens het Vlaams Blok in ziekenhuizen tolken voor Turken en Marokkanen aanwezig zijn, maar waar Vlamingen in het Frans worden toegesproken. In Brussel zou sprake zijn van “een geleidelijke overname van de politieke macht door de vreemdelingen” omdat in de Brusselse gemeenteraad voor verschillende politieke partijen zestien raadsleden van niet-Europese afkomst zitten. Volgens het Vlaams Blok mag niet uit het oog worden verloren “dat de cijfers over het aantal niet-Europese vreemdelingen in Brussel steeds meer vervalst worden” omdat er Turken en Marokkanen zijn die de Belgische nationaliteit krijgen.

De Brusselaars, Nederlands- en Franstalig, worden allen opgeroepen om in 'het verzet' te gaan :“Samen met het Vlaams Blok kunt u de strijd aanbinden tegen de vervreemding en islamisering van Brussel.” Een buitenlander in Brussel die geen moslim is en de Vlaams Blok-folder in zijn brievenbus aantreft, kan veronderstellen dat de mededelingen over “schorremorrie dat onze stad onveilig maakt” niet op hem slaat. Ten slotte wordt alleen opgeroepen niet-Europese vreemdelingen naar hun land van oorsprong te laten terugkeren.

Maar er is meer aan de hand. Volgens het Vlaams Blok, dat zich beroept op gegevens van de Rijkswacht, is zeventig procent van de drugsdealers vreemdeling. De dealers moeten hard worden aangepakt. “Maak van Brussel geen tweede Amsterdam!”, luidt de waarschuwing. Er is meer. Inwoners van Brussel die van mening zijn dat “de aanwezigheid van andere culturen een verrijking betekent” voor de stad, heten 'islam-collaborateurs': “Zij werken samen met de nieuwe bezetter.” Nee, dan het Vlaams Blok, dat bepleit dat zoveel mogelijk “de kranen van de Sociale Zekerheid dichtgedraaid worden voor niet-Europeanen”.

In de folder wordt bovendien uitgehaald naar de 'Eurocraten' die met de aanwezigheid van de Europese instellingen in Brussel hun wil aan de stad zouden opleggen. “Kom hiertegen met het Vlaams Blok in het verzet.” Ten slotte spelen de Vlaamse extremisten ook in op de onvrede in België over het schandaal van de ontvoering van kinderen door de bende van Marc Dutroux. Harde aanpak van criminelen en een einde maken aan de regering, “dit corrupt regime”, is de oplossing die het Vlaams Blok de Brusselaars biedt.

Winkeliers in de buurt waar ik woon, vertellen de folder ongelezen te hebben weggegooid. Die buurt is traditioneel zeer Franstalig en heeft een weekmarkt waar bovendien veel Italiaans en Arabisch wordt gesproken. Het Vlaams Blok is voor de winkeliers zo vreemd, dat ze zich niet eens hebben afgevraagd wat dat van hen zou willen. Bij het Vlaams Blok moet men die reactie kunnen begrijpen. De voorzitter van het Vlaams Blok, Frank Vanhecke, is onlangs zonder benzine komen te staan dichtbij Luxemburg, waar hij goedkoop wilde tanken. Toen hij zich om hulp tot Franstaligen wendde, vertelde hij niet wie hij was.

De politieke partijen in Brussel hebben tot nu toe het Vlaams Blok zoveel mogelijk genegeerd. In de Brusselse gemeenteraad wordt één zetel door het Vlaams Blok bezet, in de raad van het Hoofdstedelijk Gewest Brussel zitten twee Vlaams Blokkers. Franstalig extreem-rechts is in Brussel versplinterd en onbelangrijk. Het Vlaams Blok zoekt nu aanhang door de Franstalige Brusselaars voor te houden dat ze economisch afhankelijk zijn van het omringende Vlaanderen en dat ze daarom het beste bezwaren tegen een Vlaamse partij overboord kunnen zetten als ze ook vreemdelingenhaat hebben. “Wij zijn voor de Brusselaars immers het enige alternatief dat een antwoord biedt op de levensgrote problemen van onze stad.” De politicoloog Marc Swyngedouw heeft al eerder op grond van de verkiezingsuitslagen van 1995 geconcludeerd dat het Vlaams Blok meer een anti-migranten en protestpartij is dan een Vlaams nationalistische beweging.

    • Ben van der Velden