Terneuzen legt nieuwe containerhaven aan

MIDDELBURG, 16 NOV.Terneuzen, nu al de derde haven van Nederland, krijgt een nieuwe, middelgrote containerhaven. Het kabinet stelt hiervoor de benodigde subsidies ter beschikking aan het havenschap Terneuzen. Dit heeft de Zeeuwse gedeputeerde D.J.P. Bruinooge bekend gemaakt.

Zeeland heeft met de Westerschelde-tunnel al een sterke uitgangspositie verworven bij komende beslissingen van het kabinet over vestigingslocaties en investeringen in havengebieden. Dat stelde secretaris-generaal van het ministerie van Economische Zaken, mr. L.A. Geelhoed, eerder deze week op een symposium over de aanleg van de Westerscheldetunnel in Middelburg. De tunnel onder de Westerschelde, waarvoor halverwege volgend jaar de eerste spade de grond ingaat, betekent “een aaneensmeding van de havengebieden Terneuzen en Vlissingen, waardoor twee relatief bescheiden havens een havencomplex met grote potenties kunnen worden”, zei Geelhoed. In de aanleg zullen naar schatting 4.000 manjaren gaan zitten.

“De regering heeft - uitgaande van een ruimtebehoefte van de 'mainport' Rotterdam van ongeveer 1.100 hectare - besloten tot een kritische afweging van alle mogelijke lokaties en investeringen. Andere havengebieden dan Rotterdam spelen daarbij een nadrukkelijke rol. Het kabinet wil daarmee komen tot een goede afweging, gebaseerd op efficiënt ruimtegebruik en kostenbewustzijn,” aldus Geelhoed. “Mede door de tunnel zal de uitwaaiering van de economische activiteiten vanuit de Rotterdamse agglomeratie in zuidelijke richting een extra impuls krijgen.” De organisator van het symposium, het departement Zeeland van de Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en Handel, heeft al dertig jaar geijverd voor een oeververbinding tussen Terneuzen en Borsele, even ten oosten van Vlissingen.

Volgens M.A. Stoffels, voorzitter van het departement Zeeland van de NMNH, zal de tunnel, die in 2002 moet worden opgeleverd, ingrijpende gevolgen hebben voor de logistieke infrastructuur van de 'Rijn-Schelde Delta'. In België, en met name in Vlaanderen, zullen bedrijven zich sterker op Rotterdam gaan oriënteren.