Specialisten willen tegen de zin van ziekenhuis mee gaan besturen

ROTTERDAM, 16 NOV. De Orde van Medisch Specialisten is ontevreden over de opvatting van de Raad voor de Volksgezondheid dat medisch specialisten geen medeverantwoordelijkheid moeten dragen in een ziekenhuisbestuur. “Dokters moeten de hoofdrol spelen”, zegt voorzitter J. Kingma van de specialistenvereniging. Hij pleit voor een terugkeer van de geneesheer-directeur.

In een deze week verschenen advies aan minister Borst stelt de Raad voor de Volksgezondheid voor meer vrijheid te geven aan ziekenhuizen zodat ze als 'maatschappelijke onderneming' kunnen gaan functioneren. Volgens de Raad is het echter niet verstandig de medische staf medeverantwoordelijk te maken voor het bestuur van het ziekenhuis. “Dat neemt niet weg dat het functioneren van een ziekenhuis staat of valt met de inzet, betrokkenheid en verantwoordelijkheid van medisch specialisten”, aldus de Raad.

De Orde van Medisch Specialisten juicht het pleidooi voor een meer bedrijfsmatige aanpak van ziekenhuizen zonder al te veel overheidsbemoeienis toe, maar vindt dat specialisten juist in deze constructie niet gemist kunnen worden. Kingma: “Vroeger fungeerde het ziekenhuis als een facilitair bedrijf voor de specialist. Als nu de specialisten worden geïntegreerd, dan moeten de mensen die het produkt maken en leveren in voldoende mate medezeggenschap krijgen. De medische staf moet participeren op directieniveau.”

Het betrekken de medische staf bij het bestuur is te meer noodzakelijk, aldus Kingma, omdat ziekenhuisdirecteuren in tegenstelling tot medisch specialisten dikwijls slechts korte tijd in hetzelfde ziekenhuis werken.

De NVZ vereniging van ziekenhuizen is net als de Orde van Medisch Specialisten tevreden over het pleidooi van de Raad voor meer vrijheid van ziekenhuizen om als onderneming te kunnen functioneren. “We zijn blij dat hier dingen worden gezegd die wij al jaren uitdragen”, aldus een woordvoerder. “Het is gelukkig niet meer zo dat ziekenhuizen voor het slaan van iedere spijker toestemming moeten vragen aan de overheid. Maar met name op het gebied van financiën moet het oerwoud aan wet- en regelgeving nog drastisch gekapt worden.”

De NVZ stelt bij monde van haar woordvoerder dat de discussie over de positionering van de medisch specialist in de ziekenhuisorganisatie niet op een zinvolle wijze gevoerd kan worden in termen van de tegenstelling 'onderschikking' en 'nevenschikking'. “Duidelijk is dat er sprake moet zijn van een eenduidige leiding en een aanspreekbare eindverantwoordelijke voor de organisatie. Het kan niet zo zijn dat alle verantwoordelijkheden in gelijke mate berusten bij het ziekenhuismanagement en medische staf. Dit laat echter onverlet dat er sprake moet zijn van medeverantwoordelijkheid en medebetrokkenheid van de specialist bij het functioneren van de totale ziekenhuisorganisatie. Hoe dit precies uitgewerkt wordt, moet per ziekenhuis worden bekeken”, aldus de woordvoerder.