Reders goed te spreken over scheepvaartbeleid

Het aantal koopvaardijschepen onder Nederlandse vlag is dit jaar met 15 procent toegenomen. De stijging is in tonnage uitgedrukt 20 procent. De Nederlandse reders zien in '96 het keerpunt voor de Nederlandse scheepvaart. Zij spraken op de jaarvergadering van hun organisatie KVNR hun waardering uit voor het stimulerende beleid van de overheid.

Het vestigingsklimaat voor de scheepvaart is met een aantal fiscale maatregelen sterk verbeterd waardoor rederijen in Nederland blijven en buitenlandse scheepvaartbedrijven zich hier vestigen. Reders kunnen sinds begin dit jaar kiezen of zij hun winst vaststellen volgens het normale belastingregime of op basis van de tonnage van hun schepen.

Er is ook een fiscale maatregel gekomen voor zeelui die de loonkosten voor de reders met een kwart drukt. De KVNR verwacht verder veel heil van nieuwe wetgeving die reders meer armslag geeft bij het opstellen van bemanningsschema's.