Premier Kok op top in Rome: Bevolkingsgroei sleutel tot einde van de honger

ROME, 16 NOV. De sleutel tot pogingen om een einde te maken aan de honger in de wereld is volgens premier Kok bevolkingspolitiek. “Het is een illusie om te denken dat we de voedselzekerheid in de wereld kunnen vergroten als de huidige trend in de bevolkingsgroei aanhoudt,” aldus Kok.

Dat staat in de geschreven tekst van de toespraak van premier Kok vanmorgen op de Wereldvoedseltop in Rome. De tekst hiervan is vannacht verspreid. “Als we echte vooruitgang willen bereiken, moet het problemen van de mondiale voedselproduktie in een breder perspectief worden gezien,” zei Kok. “Uitvoering van wat we overeen zijn gekomen op de bevolkingsconferentie in Kairo in 1994 is daarom onontbeerlijk.”

In zijn korte toespraak - ieder land heeft zeven minuten tot zijn beschikking - onderstreepte Kok dat voedselzekerheid, het doel van de top, iedereen aangaat, maar dat de eerste verantwoordelijkheden op nationaal niveau liggen. “Regeringen moeten duurzame, evenwichtige economische groei tot de hoeksteen van hun beleid maken. Niemand moet uitgesloten worden van economische vooruitgang,” zei Kok. “Armoedeverlichting is de sleutel om honger en ondervoeding te bestrijden”, want uiteindelijk zijn honger en ondervoeding “symptomen van extreme armoede”.

De internationale gemeenschap kan daaraan bijdragen door de vrijhandel te bevorderen. Kok pleitte ervoor de minst ontwikkelde landen vrije toegang te geven tot de wereldmarkten voor al hun produkten.

De premier onderstreepte verder dat Nederland veel vertrouwen heeft in het systeem van de Verenigde Naties, maar juist daarom aandringt op een aantal hervormingen. Zo pleitte hij ervoor om alle “instellingen, commissies en organisaties” die zich bezig houden met het voedselprobleem te bundelen en te koppelen aan het Internationaal Monetair Fonds, de Wereldbank en de Wereldhandelsorganisatie. Dat zou de effectief volgens hem aanzienlijk vergroten.

    • Marc Leijendekker