Pensioenen

De laatste tijd wordt in de media bijzonder veel aandacht besteed aan het onderwerp 'pensioenen'. Maar men danst als een kat om de hete brij, omdat aangelegenheden inzake pensioenen vooral de gepensioneerden aangaan (!) en juist zij weten over het algemeen weinig of niets over de zogenoemde inbouwkorting. Zij dienen daarom nader te worden geïnformeerd.

De pensioenfondsen vermelden dat genoemde korting wordt toegepast krachtens de Wet Aanpassing Pensioenvoorzieningen Bijstandskorps 1965. Staatsblad 550. Deze wet is destijds aangenomen nadat het parlement, de Eerste Kamer en de vakbonden hier hun fiat aan hebben gegeven. De gepensioneerden, die door deze wet de dupe zijn, zullen nooit kunnen begrijpen hoe deze wet in hemelsnaam er door is gekomen. Zij voelen zich in de steek gelaten door hun eigen volksvertegenwoordiging.

De inbouwkorting ervaren zij als zeer onrechtvaardig, daar zij ervan uitgaan, dat pensioenen die gedurende hun werkzame leven zijn opgebouwd, onschendbaar dienen te zijn.

De overheid bewijst met deze wet, dat zij volkomen voorbij gaat aan het belang van de ouderen, die door deze wet de dupe worden. De gepensioneerden voelen zich hierdoor geschaad door het totale gebrek aan respect voor hen.

Maar...het parlement hoort, ziet en zwijgt!

    • J. Hornung