NWO/HUYGENSLEZING

Vorige week hield prof.dr. Stanley B. Prusiner de vijfde NWO/Huygenslezing, getiteld 'Mad Cows, Cannibals, and Prions. Als co-referent trad op prof.dr. P. Borst van het Nederlands kanker Instituut. Zie w&o van 9 november.

Wie de volledige teksten van beide lezingen kosteloos wil ontvangen moet een briefje sturen naar NWO/Huygenslezing, Postbus 93138, 2509 AC Den Haag. Ook kunnen ze per email worden aangevraagd op het adres: news@nwo.nl.