NOS verzet zich tegen plan voor duurder lidmaatschap omroepen

HILVERSUM, 16 NOV. De NOS verzet zich tegen het kabinetsvoorstel om de prijs van het lidmaatschap van een publieke omroep te verhogen met vijftien gulden. Dat heeft het bestuur van de publieke omroepen gisteren verklaard.

Volgens de publieke omroepen is deze maatregel discriminatoir. De kosten van de publieke omroep worden op een deel van het kijkerspubliek afgewenteld, namelijk de leden van omroepverenigingen. “Dit past niet bij een publieke omroepvoorziening, die bedoeld is om de gehele bevolking te bereiken”, aldus een woordvoerder. Bovendien is de maatregel volgens het NOS-bestuur onnodig omdat in de meerjarenraming van de NOS in het jaar 2000 sprake is van een gezonde financiële situatie.

Eerder deze week verklaarde staatssecretaris Nuis (media) in deze krant dat de omroepen zich niet aan afspraken over bezuinigingen houden. Nuis concludeerde na bestudering van de meerjarenplannen dat zij vooral korten op het maken van programma's, terwijl de organisatiekosten stijgen. “Als je alleen naar de cijfers kijkt, heeft Nuis een punt”, aldus de NOS-woordvoerder. Maar volgens hem is de interpretatie van de staatssecretaris onjuist. “Als we nieuwe programma's maken, hebben we daar ook nieuwe huisvesting voor nodig. Die kosten vallen onder de organisatiekosten.”

Verder heeft het NOS-bestuur moeite met het voorstel van Nuis in de toekomst de benoeming van netcoördinatoren, die op een net verantwoordelijk zijn voor de programmering, door de overheid te laten verrichten. “Dan zijn er directe lijnen van de overheid naar de programma's. Daar zijn we op tegen.”

Het kabinetsvoorstel om de publieke omroepen na het jaar 2000 nog maar één zendtijdvergunning te verschaffen, wil de NOS desnoods wel aanvaarden. “Mits in die constructie de ene A-omroep straks evenveel zendtijd krijgt als de andere”, aldus de woordvoerder.