Nom à particule

Op pagina 3 van NRC HANDELSBLAD 11 november, trof ik in het bericht over de poster tegen drankmisbruik de zinsnede aan: “De Montferrand heeft vorige week brieven geschreven...”

Het is ongeveer vijftig jaar geleden dat een drager van een nom à particule mij er attent op heeft gemaakt dat dit gebruik van de 'particule nobiliaire' in het algemeen niet correct is, indien men alleen de familienaam vermeldt. De 'particule' gebruikt men slechts na de voornaam, een adellijke titel, monsieur, of de functie, of de rang. Dus: 'Montferrand' of 'l'ambassadeur de Montferrand'.

Wel mag de 'particule' voor de familienaam zonder toevoeging worden gebruikt, indien deze begint met een klinker, een 'h-muet' of uit één lettergreep bestaat.

Dit laat onverlet dat ik het weinig hoffelijk vind om wie dan ook, tenzij een historisch figuur, met zijn familienaam alleen aan te duiden, ongeacht of dat in het Frans of het Nederlands gebeurt. Maar dat kan een generatiekwestie zijn.

    • Dr. J.N. Sterrenburg