Marcel Nijland

Wat zich achter de toque bevindt laat zich gemakkelijk raden. Wie het dan nog niet weet kan in het Groot Woordenboek der Nederlandse Taal lezen dat het gaat om een genitaal beschermstuk - en dat hij vooral wordt gedragen door ijshockeyers.

Edele delen vragen om koestering en bescherming, zeker in een sport waar fysieke en mannelijke spelelementen de boventoon voeren. Vooral die van de doelman lopen kans te worden geraakt door een met explosieve kracht afgeschoten hardrubberen schijf - puck genoemd. De toque van de doelman bestrijkt meer onderlijf dan die van een veldspeler. Veilig verscholen kunnen de edele delen van een doelman het spel op zich af laten komen en zich bij noodzaak domweg in de baan van het schot laten gooien. Gewenning wordt wel verlangd. Ongewenste prikkels kunnen uitgroeien tot spelbrekers. Na enige jaren leven achter de toque weten de edele delen niet beter dan dat het daar in vrede toeven is. Soms, wanneer de doelman languit op zijn rug is gevallen, gaat het alarm af. Want in tegenstelling tot de voorkant wordt de onderkant niet beschermd door de toque. Niets is zo pijnlijk als een onzachte aanraking op de plaats waar de toque wordt gemist. Lichaamsdelen die bij sportbeoefening niet kunnen worden gebruikt, hebben het zwaar. Die zijn hun leven niet zeker.