HSL (1)

Voor het tracé Rotterdam-Amsterdam zijn vier varianten (zie 'HSL is niet strijdig met Groene Hart' door F.C. Marckmann in NRC HANDELSBLAD, 28 oktober). Zowel volgens het kabinet als volgens deze Thalys-directeur krijgt Den Haag geen HSL-station: “elk half uur een uitstekende overstapverbinding” zal voldoende zijn.

Mutatis mutandi geldt deze filosofie voor Amsterdam ook, in die zin dat de HSL dan kan eindigen in het spoorweghart Utrecht CS. Zelfs Rotterdam kan zo links blijven liggen! De HSL zal dan vanaf Antwerpen/Berchem via Turnhout en Tilburg in het geografisch centrum van Nederland aanlanden. Non stop. Vele miljarden bespaard en conflicten vermeden!

Evenwicht in spoorfaciliteiten tussen de Randstad en de rest van Nederland, beide gelijkwaardige aanbrengers van reizigers die beide te maken krijgen met de lasten van exploitatietekorten en ijskastprojecten.

Tenslotte: de oost-west HSL van en naar Duitsland moet ook in Utrecht stationeren, zodat doelmatige afhandeling van al dat hogesnelheidsgedoe langs hetzelfde perron kan plaatsvinden.

    • T. Stamm