Het gaat beter met allochtone scholier, dankzij basisvorming

Allochtone leerlingen doorlopen voorspoediger de eerste jaren van hun middelbare school dan vier jaar geleden. Allochtonen die in 1993 naar het voortgezet onderwijs gingen, bleven minder zitten en kwamen vaker terecht op Havo en VWO dan degenen die in 1989 de basisschool verlieten.

Dit blijkt uit een deze week verschenen studie van het Nijmeegs Instituut voor Toegepaste Sociale wetenschappen en het Gronings Instituut voor Onderzoek van Onderwijs onder 6.000 scholieren. Met name de basisvorming, het in 1993 ingevoerde gemeenschappelijke lesprogramma in de laagste klassen van de middelbare school, draagt volgens de onderzoekers bij aan het grotere schoolsucces. Staatssecretaris Netelenbos (Onderwijs) maakte de uitkomsten bekend op een onderwijssymposium van de gemeente Enschede.

Allochtone leerlingen hebben in de tweede klas van de middelbare school de achterstanden verkleind die ze hebben opgelopen op de basisschool. Allochtone kinderen die in groep vier van de basisschool veel lager scoorden voor taal en rekenen dan autochtone leerlingen, presteren in het tweede jaar middelbare school vrijwel gelijk aan autochtone achterstandsleerlingen. Vier jaar eerder bleef de allochtone groep in de tweede klas daar nog ver bij achter. Anders dan allochtone leerlingen liepen kinderen uit autochtone achterstandgroepen in de tussen gelegen vier jaar hun onderwijsachterstand niet in.

De achterstand van Surinamers ten opzichte van autochtone leerlingen is afgenomen met 34 procent. Voor Turkse leerlingen is dat twintig procent en voor Marokkaanse leerlingen dertien procent. De voorspoediger schoolcarrière kan bij de Surinamers en Turken niet, en bij de Marokkaanse leerlingen slechts gedeeltelijk, worden toegeschreven aan de toegenomen verblijfsduur in Nederland.

Opvallend is verder dat bij het vak Engels de Surinaamse leerlingen vaak de beste resultaten scoren. Daartegenover staat dat voor wiskunde leerlingen uit alle culturele minderheidsgroepen naar verhouding een hoog percentage onvoldoendes halen.

    • Wubby Luyendijk