ERASMUSBRUG (2)

Uit het artikel over de Erasmusbrug in w&o van 9 november blijkt dat de oorzaak van het zwiepen van de tuidraden niet is vastgesteld. Wat mij opvalt is dat alleen de tuidraden aan de noordkant van de brug de aandacht krijgen.

Bij de meeste tuibruggen is de pyloon aan weerszijden van tuidraden voorzien. Bij de Erasmusbrug wordt het evenwicht gesuggereerd door het optisch gewicht van de schuinachteroverhangende pyloon, maar de twee bundels van vier dikkere tuidraden aan de zuidzijde van de pyloon maken de constructie mogelijk. Tussen de vaste stalen voet en de top van de pyloon gemonteerd, houden zij de top van de pyloon op de plaats en nemen ze de hefboom op de knieën van de pyloon weg.

Op het eerste gezicht lijkt het alsof de wind zich in de ruimten tussen de vier tuidraden onvoorspelbaar kan gedragen en juist daar problemen kan veroorzaken, maar na aandachtig lezen van het artikel kwam ik op de volgende gedachte. Wanneer de wind dwars op de brug komt en de eerste bundel van vier tuidraden passeert als één object, dan zou deze bundel Von Kármánwervelskunnen veroorzaken met frequenties die door de grote diameter wel zo laag worden, dat zij de eigenfrequentie naderen van de afzondelijke tuidraden van de tweede zich in de wervelstraat bevindende bundel. Mochten deze tuidraden aanslaan, dan wordt de top van de pyloon aangetrokken en losgelaten. Het aangrijpingspunt van de kracht die de brug in evenwicht houdt, verplaatst zich dan razendsnel tussen de bevestigingspunten van de twee bundels aan de top van de pyloon en de knieën onderin de pyloon.

De pyloon zou dan haaks op de windrichting, in de lengterichting van de brug kunnen gaan trillen (de constructie laat niet veel andere bewegingsrichtingen toe) en zou zodoende de tuidraden aan de noordzijde van de brug, die het wegdek dragen, kunnen doen strekken en buigen en in eigen trilling kunnen brengen. Dit zou betekenen dat wind noch regen de tuidraden aan de noordkant direct deden zwiepen. Het waaide dan ook niet noemenswaardig.

    • B.J. van Holten