Ede Staal

Met genoegen de arrogante loftuitingen van - “wij, de rest van het land” - Frits Abrahams aan het adres van Ede Staal gelezen (NRC HANDELSBLAD, 7 november). Dat het wat laat is zal Ede verder niet storen.

Echter, de vergelijkingen waarmee de loftuitingen gepaard gaan doen vermoeden, dat “wij de rest van het land” ook van het bestaan van al die andere, vaak voortreffelijke streektaaldichters en -zangers, in bijvoorbeeld Limburg, Brabant, Zeeland en het Noorden, geen benul hebben. Die zijn er echt hoor. Sommigen leven zelfs nog.

    • J. Visser Haarlem