CAO NS Reizigers

De onderhandelingen bij NS Reizigers (personenvervoer) over de vormgeving van de 36-urige werkweek zijn op 29 oktober afgebroken. In totaal hebben de vakbonden en de directie van NS Reizigers (11.000 werknemers) elf keer met elkaar onderhandeld. De besprekingen vloeien voort uit de CAO die begin dit jaar voor alle 27.000 werknemers is afgesproken. Op basis van die raam-CAO krijgt het personeel per 1 oktober 1997 een 36-urige werkweek, een loonsverhoging van 2,25 procent dit jaar en 2 procent in 1997. Over de wijze waarop de kortere werkweek zal worden ingevoerd, moeten per bedrijfsonderdeel aparte CAO-afspraken worden gemaakt.

De CAO hangt nauw samen met het 'heide-akkoord', het convenant dat de NS eind 1995 na vijf geheime besprekingen met de vakbonden heeft gesloten. Dat heide-akkoord, waarin onder andere ook afspraken zijn gemaakt over voortzetting van het sociaal plan tot 2002, was bedoeld om de arbeidsrust in het bedrijf voor langere tijd te herstellen.

NS Reizigers is als eerste begonnen met de onderhandelingen over de 36-urige werkweek. In eerste instantie draaiden de besprekingen vooral over de vorm van de kortere werkweek: de NSR-directie wilde aanvankelijk iedere werkdag iets inkorten, de bonden eisten 'herkenbare vrije tijd'. Arbeidsplaatsen die hierdoor zouden openvallen, moesten zo veel mogelijk worden herbezet door werknemers die elders overtollig dreigden te raken.

Uiteindelijk bood de NS-directie aan om de arbeidsduurverkorting in te voeren via 26 vrije dagen, waarvan er 10 door het management moeten kunnen worden ingeroosterd. Daarnaast wil de NS de minimale diensttijd per dag terugbrengen van 5 naar 4 uur. De vakbondsbestuurders hebben deze voorstellen tot verdere flexibilisering afgewezen.

Deze weken worden de leden van de betrokken vakbonden geraadpleegd over de voorstellen van de NS en over mogelijke acties. Op 20 november zullen de uitslagen hiervan bekend zijn. Eventuele stakingen beginnen waarschijnlijk op 25 november.