Willem van Oranje (1)

In zijn boekbespreking van 'Het ontstaan van het moderne Nederland' (8 november) laat Kees Versteegh Willem I van Oranje in 1813 op een Brits schip de haven van Scheveningen binnenzeilen.

Het is slechts een detail maar zo snel ging het nu ook weer niet met de modernisering van ons land. Pas in 1898 besloot de Haagse gemeenteraad, nadat een storm weer eens danig had huisgehouden onder de op het strand gelegen bomschuiten (een plat type vissersboot), tot de aanleg van een haven in Scheveningen. Die was klaar in 1904, ruim 90 jaar na de landing van Willem I op het strand.

    • Peter Ruytenbeek