Top M-Oosten beschuldigt Israel niet

KAIRO, 15 NOV. De derde economische conferentie voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika (MENA-3) is gisteren in Kairo afgesloten met een oproep tot een snelle tenuitvoerlegging van Israelisch-Palestijnse vredesakkoorden en tot beëindiging van de Israelische afgrendeling van de Palestijnse gebieden.

De verklaring wijst op de grote economische problemen die de de afgrendeling voor de Palestijnen meebrengt, maar vermeldt niet met zoveel woorden dat Israel verantwoordelijk is voor de afgrendeling, die, hoewel versoepeld, nog steeds talrijke Palestijnen verhindert naar hun werk in Israel te gaan.

Over de slotverklaring ging een langdurige, wrevelige strijd tussen Israelische en Palestijnse gedelegeerden vooraf. De Palestijnen wensten een krachtige veroordeling van de Israelische maatregelen. Israel verzette zich daartegen met alle kracht, met het motief dat de afsluiting noodzakelijk is als bescherming tegen aanslagen door Palestijnse extremisten. Uiteindelijk merkte de verklaring “met bezorgdheid” op dat “de al zwakke Palestijnse economie lijdt onder beperkingen en afsluitingen”. Tegelijk wordt ook “de behoefte erkend van alle partijen in de regio om in vrede, welvaart en veiligheid te leven”. In dezelfde lijn onderstreept de slotverklaring het “hoogste belang van oprechte en snelle tenuitvoerlegging” van de Israelisch-Palestijnse akkoorden, maar zwijgt zij over Arabische beschuldigingen dat Israel op zijn woord is teruggekomen. (AP, Reuter)